หมวดหมู่:

металлы и сплавы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงметаллы и сплавы

 • การออกเสียง : серебро серебро [ru]
 • การออกเสียง : золото золото [ru]
 • การออกเสียง : Хром Хром [ru]
 • การออกเสียง : титан титан [ru]
 • การออกเสียง : Кадмий Кадмий [ru]
 • การออกเสียง : кобальт кобальт [ru]
 • การออกเสียง : Литий Литий [ru]
 • การออกเสียง : ртуть ртуть [ru]
 • การออกเสียง : Молибден Молибден [ru]
 • การออกเสียง : висмут висмут [ru]
 • การออกเสียง : олово олово [ru]
 • การออกเสียง : цинк цинк [ru]
 • การออกเสียง : Ниобий Ниобий [ru]
 • การออกเสียง : Полоний Полоний [ru]
 • การออกเสียง : Иттрий Иттрий [ru]
 • การออกเสียง : Индий Индий [ru]
 • การออกเสียง : Иридий Иридий [ru]
 • การออกเสียง : тантал тантал [ru]
 • การออกเสียง : Цезий Цезий [ru]
 • การออกเสียง : Никель Никель [ru]
 • การออกเสียง : Лантан Лантан [ru]
 • การออกเสียง : технеций технеций [ru]
 • การออกเสียง : стронций стронций [ru]
 • การออกเสียง : магний магний [ru]
 • การออกเสียง : рутений рутений [ru]
 • การออกเสียง : Барий Барий [ru]
 • การออกเสียง : рубидий рубидий [ru]
 • การออกเสียง : сталь сталь [uk]
 • การออกเสียง : зарни зарни [udm]
 • การออกเสียง : скандий скандий [ru]
 • การออกเสียง : дюраль дюраль [ru]
 • การออกเสียง : латунь латунь [ru]
 • การออกเสียง : натрий натрий [ru]
 • การออกเสียง : медь медь [ru]
 • การออกเสียง : Цирконий Цирконий [ru]
 • การออกเสียง : инвар инвар [ru]
 • การออกเสียง : Родий Родий [ru]
 • การออกเสียง : Осмий Осмий [ru]
 • การออกเสียง : Рений Рений [ru]
 • การออกเสียง : нихром нихром [ru]
 • การออกเสียง : сурьма сурьма [ru]
 • การออกเสียง : монель монель [ru]
 • การออกเสียง : победит победит [ru]
 • การออกเสียง : константан константан [ru]
 • การออกเสียง : манганин манганин [ru]
 • การออกเสียง : свинец свинец [ru]
 • การออกเสียง : Паладий Паладий [bg]
 • การออกเสียง : бронза бронза [ru]
 • การออกเสียง : железо железо [ru]
 • การออกเสียง : чугун чугун [ru]
 • การออกเสียง : ферросплав ферросплав [ru]
 • การออกเสียง : мельхиор мельхиор [ru]