หมวดหมู่:

местоимение

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงместоимение

 • การออกเสียง : le le [fr]
 • การออกเสียง : я я [ru]
 • การออกเสียง : ты ты [ru]
 • การออกเสียง : la la [fr]
 • การออกเสียง : quelque chose quelque chose [fr]
 • การออกเสียง : вы вы [ru]
 • การออกเสียง : он он [ru]
 • การออกเสียง : они они [ru]
 • การออกเสียง : Leur Leur [fr]
 • การออกเสียง : она она [ru]
 • การออกเสียง : lui lui [fr]
 • การออกเสียง : tout tout [fr]
 • การออกเสียง : оно оно [ru]
 • การออกเสียง : nul nul [fr]
 • การออกเสียง : eux eux [fr]
 • การออกเสียง : aucun aucun [fr]
 • การออกเสียง : chacun chacun [fr]
 • การออกเสียง : leurs leurs [fr]
 • การออกเสียง : quelqu'un quelqu'un [fr]
 • การออกเสียง : ceux ceux [fr]
 • การออกเสียง : lequel lequel [fr]
 • การออกเสียง : наш наш [ru]
 • การออกเสียง : наше наше [ru]
 • การออกเสียง : tel tel [fr]
 • การออกเสียง : plusieurs plusieurs [fr]
 • การออกเสียง : dont dont [fr]
 • การออกเสียง : наши наши [ru]
 • การออกเสียง : нашу нашу [ru]
 • การออกเสียง : би би [uk]
 • การออกเสียง : certains certains [fr]
 • การออกเสียง : ваш ваш [ru]
 • การออกเสียง : Сара Сара [tt]
 • การออกเสียง : Celle Celle [de]
 • การออกเสียง : ваши ваши [ru]
 • การออกเสียง : вашу вашу [ru]
 • การออกเสียง : твоё твоё [ru]
 • การออกเสียง : ваше ваше [ru]
 • การออกเสียง : своё своё [ru]
 • การออกเสียง : celui celui [fr]
 • การออกเสียง : нашей нашей [ru]
 • การออกเสียง : того того [bg]
 • การออกเสียง : наших наших [ru]
 • การออกเสียง : что-нибудь что-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : чи чи [tt]
 • การออกเสียง : telle telle [no]
 • การออกเสียง : твоего твоего [ru]
 • การออกเสียง : кто-нибудь кто-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : наша наша [ru]
 • การออกเสียง : celles celles [ast]
 • การออกเสียง : ему ему [ru]
 • การออกเสียง : l'autre l'autre [fr]
 • การออกเสียง : нашего нашего [ru]
 • การออกเสียง : когда-нибудь когда-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : nulle nulle [ia]
 • การออกเสียง : нашем нашем [ru]
 • การออกเสียง : ваших ваших [ru]
 • การออกเสียง : вашего вашего [ru]
 • การออกเสียง : где-нибудь где-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : твоей твоей [ru]
 • การออกเสียง : нашим нашим [ru]
 • การออกเสียง : вашей вашей [ru]
 • การออกเสียง : какой-нибудь какой-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : куда-нибудь куда-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : твое твое [bg]
 • การออกเสียง : bir zaman bir zaman [tr]
 • การออกเสียง : мою мою [ru]
 • การออกเสียง : кем-нибудь кем-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : çoxları çoxları [az]
 • การออกเสียง : чей-нибудь чей-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : какого-нибудь какого-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : твоем твоем [ru]
 • การออกเสียง : вашему вашему [ru]
 • การออกเสียง : который-нибудь который-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : heç kəs heç kəs [az]
 • การออกเสียง : почему-нибудь почему-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : нашему нашему [ru]
 • การออกเสียง : вашим вашим [ru]
 • การออกเสียง : откуда-нибудь откуда-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : Тадн Тадн [xal]
 • การออกเสียง : кого-нибудь кого-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : вашем вашем [ru]
 • การออกเสียง : нашими нашими [ru]
 • การออกเสียง : Мадн Мадн [xal]
 • การออกเสียง : Эдн Эдн [xal]
 • การออกเสียง : kiminləsə kiminləsə [az]
 • การออกเสียง : ком-нибудь ком-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : hər dəfə hər dəfə [az]
 • การออกเสียง : вашими вашими [ru]
 • การออกเสียง : твоему твоему [ru]
 • การออกเสียง : сколько-нибудь сколько-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : как-нибудь как-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : каким-нибудь каким-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : зачем-нибудь зачем-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : אתכן אתכן [he]
 • การออกเสียง : hər cür hər cür [az]
 • การออกเสียง : самого (сам) самого (сам) [ru]
 • การออกเสียง : какая-нибудь какая-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : hanı hanı [az]
 • การออกเสียง : кому-нибудь кому-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : чем-нибудь чем-нибудь [ru]