หมวดหมู่:

местоимение

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงместоимение

 • การออกเสียง : le
  le [fr]
 • การออกเสียง : la
  la [fr]
 • การออกเสียง : quelque chose
  quelque chose [fr]
 • การออกเสียง : я
  я [ru]
 • การออกเสียง : ты
  ты [ru]
 • การออกเสียง : он
  он [ru]
 • การออกเสียง : tout
  tout [fr]
 • การออกเสียง : Leur
  Leur [fr]
 • การออกเสียง : lui
  lui [fr]
 • การออกเสียง : она
  она [ru]
 • การออกเสียง : они
  они [ru]
 • การออกเสียง : eux
  eux [fr]
 • การออกเสียง : aucun
  aucun [fr]
 • การออกเสียง : оно
  оно [ru]
 • การออกเสียง : nul
  nul [fr]
 • การออกเสียง : quelqu'un
  quelqu'un [fr]
 • การออกเสียง : chacun
  chacun [fr]
 • การออกเสียง : ceux
  ceux [fr]
 • การออกเสียง : leurs
  leurs [fr]
 • การออกเสียง : plusieurs
  plusieurs [fr]
 • การออกเสียง : lequel
  lequel [fr]
 • การออกเสียง : dont
  dont [fr]
 • การออกเสียง : вы
  вы [ru]
 • การออกเสียง : наш
  наш [ru]
 • การออกเสียง : tel
  tel [fr]
 • การออกเสียง : certains
  certains [fr]
 • การออกเสียง : Celle
  Celle [de]
 • การออกเสียง : ваш
  ваш [ru]
 • การออกเสียง : би
  би [uk]
 • การออกเสียง : наши
  наши [ru]
 • การออกเสียง : Сара
  Сара [tt]
 • การออกเสียง : celui
  celui [fr]
 • การออกเสียง : наше
  наше [ru]
 • การออกเสียง : твоё
  твоё [ru]
 • การออกเสียง : ваше
  ваше [ru]
 • การออกเสียง : своё
  своё [ru]
 • การออกเสียง : того
  того [ru]
 • การออกเสียง : нашу
  нашу [ru]
 • การออกเสียง : что-нибудь
  что-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : l'autre
  l'autre [fr]
 • การออกเสียง : твоего
  твоего [ru]
 • การออกเสียง : чи
  чи [tt]
 • การออกเสียง : нашей
  нашей [ru]
 • การออกเสียง : наша
  наша [ru]
 • การออกเสียง : celles
  celles [ast]
 • การออกเสียง : наших
  наших [ru]
 • การออกเสียง : telle
  telle [no]
 • การออกเสียง : вашу
  вашу [ru]
 • การออกเสียง : нашего
  нашего [ru]
 • การออกเสียง : когда-нибудь
  когда-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : ваши
  ваши [ru]
 • การออกเสียง : вашего
  вашего [ru]
 • การออกเสียง : нашем
  нашем [ru]
 • การออกเสียง : где-нибудь
  где-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : ваших
  ваших [ru]
 • การออกเสียง : nulle
  nulle [ia]
 • การออกเสียง : твоей
  твоей [ru]
 • การออกเสียง : мою
  мою [ru]
 • การออกเสียง : вашей
  вашей [ru]
 • การออกเสียง : какой-нибудь
  какой-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : нашим
  нашим [ru]
 • การออกเสียง : куда-нибудь
  куда-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : твое
  твое [bg]
 • การออกเสียง : bir zaman
  bir zaman [tr]
 • การออกเสียง : чей-нибудь
  чей-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : кем-нибудь
  кем-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : çoxları
  çoxları [az]
 • การออกเสียง : ему
  ему [ru]
 • การออกเสียง : вашему
  вашему [ru]
 • การออกเสียง : твоем
  твоем [ru]
 • การออกเสียง : какого-нибудь
  какого-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : почему-нибудь
  почему-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : который-нибудь
  который-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : heç kəs
  heç kəs [az]
 • การออกเสียง : нашему
  нашему [ru]
 • การออกเสียง : вашим
  вашим [ru]
 • การออกเสียง : вашем
  вашем [ru]
 • การออกเสียง : кого-нибудь
  кого-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : откуда-нибудь
  откуда-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : Тадн
  Тадн [xal]
 • การออกเสียง : нашими
  нашими [ru]
 • การออกเสียง : твоему
  твоему [ru]
 • การออกเสียง : кто-нибудь
  кто-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : Мадн
  Мадн [xal]
 • การออกเสียง : Эдн
  Эдн [xal]
 • การออกเสียง : как-нибудь
  как-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : kiminləsə
  kiminləsə [az]
 • การออกเสียง : ком-нибудь
  ком-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : אתכן
  אתכן [he]
 • การออกเสียง : сколько-нибудь
  сколько-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : вашими
  вашими [ru]
 • การออกเสียง : hər dəfə
  hər dəfə [az]
 • การออกเสียง : каким-нибудь
  каким-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : зачем-нибудь
  зачем-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : hər cür
  hər cür [az]
 • การออกเสียง : какая-нибудь
  какая-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : чем-нибудь
  чем-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : кому-нибудь
  кому-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : hanı
  hanı [az]
 • การออกเสียง : Бидн
  Бидн [xal]