หมวดหมู่:

межъязыковые обозначения

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงмежъязыковые обозначения

  • การออกเสียง : Ruby Ruby [en]
  • การออกเสียง : java java [en]
  • การออกเสียง : C++ C++ [en]
  • การออกเสียง : SQL SQL [en]
  • การออกเสียง : PHP PHP [en]
  • การออกเสียง : C# C# [nl]
  • การออกเสียง : Perl Perl [en]
  • การออกเสียง : °C °C [fr]