หมวดหมู่:

международные обозначения

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงмеждународные обозначения

  • การออกเสียง : °C °C [fr]