หมวดหมู่:

медведь

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงмедведь

  • การออกเสียง : медведь медведь [ru]
  • การออกเสียง : לשאת לשאת [he]
  • การออกเสียง : Рося Рося [ru]
  • บันทึกการออกเสียง : амшә амшә [ab] รอการออกเสียง