หมวดหมู่:

лӱм мут

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงлӱм мут

 • การออกเสียง : велосипед велосипед [ru]
 • การออกเสียง : под под [ru]
 • การออกเสียง : отпуск отпуск [ru]
 • การออกเสียง : центр центр [uk]
 • การออกเสียง : ото ото [chm]
 • การออกเสียง : поляк поляк [uk]
 • การออกเสียง : нотариус нотариус [ru]
 • การออกเสียง : полька полька [uk]
 • การออกเสียง : отыш отыш [tt]
 • การออกเสียง : отышто отышто [chm]
 • การออกเสียง : кнага кнага [chm]
 • การออกเสียง : кова кова [ru]
 • การออกเสียง : отышко отышко [chm]
 • การออกเสียง : урокышто урокышто [chm]
 • การออกเสียง : отым отым [chm]
 • การออกเสียง : оҥаш оҥаш [chm]
 • การออกเสียง : урокыш урокыш [chm]
 • การออกเสียง : урокышко урокышко [chm]
 • การออกเสียง : тунеммаш тунеммаш [chm]
 • การออกเสียง : отын отын [udm]
 • การออกเสียง : отеш отеш [chm]
 • บันทึกการออกเสียง : чӓй чӓй [chm] รอการออกเสียง