หมวดหมู่:

кайык-влак

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงкайык-влак

 • การออกเสียง : ваклан ваклан [chm]
 • การออกเสียง : лекле лекле [chm]
 • การออกเสียง : кугыкосо кугыкосо [chm]
 • การออกเสียง : ошколшыре ошколшыре [chm]
 • การออกเสียง : вакталтыш вакталтыш [chm]
 • การออกเสียง : чуня чуня [chm]
 • การออกเสียง : уншим уншим [chm]
 • การออกเสียง : шайвыле шайвыле [chm]
 • การออกเสียง : шырчык шырчык [chm]
 • การออกเสียง : упшангосо упшангосо [chm]
 • การออกเสียง : кыргеле кыргеле [chm]
 • การออกเสียง : Ӧрша Ӧрша [chm]
 • การออกเสียง : вараксим вараксим [chm]
 • การออกเสียง : комбыгуткыж комбыгуткыж [chm]