หมวดหมู่:

кайык-влак

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงкайык-влак

 • การออกเสียง : ваклан
  ваклан [chm]
 • การออกเสียง : лекле
  лекле [chm]
 • การออกเสียง : кугыкосо
  кугыкосо [chm]
 • การออกเสียง : ошколшыре
  ошколшыре [chm]
 • การออกเสียง : вакталтыш
  вакталтыш [chm]
 • การออกเสียง : чуня
  чуня [chm]
 • การออกเสียง : уншим
  уншим [chm]
 • การออกเสียง : шайвыле
  шайвыле [chm]
 • การออกเสียง : шырчык
  шырчык [chm]
 • การออกเสียง : упшангосо
  упшангосо [chm]
 • การออกเสียง : кыргеле
  кыргеле [chm]
 • การออกเสียง : Ӧрша
  Ӧрша [chm]
 • การออกเสียง : вараксим
  вараксим [chm]
 • การออกเสียง : комбыгуткыж
  комбыгуткыж [chm]