• การออกเสียงคำว่า Кечебәк Кечебәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бикимбәт Бикимбәт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Үзьяшәр Үзьяшәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ирасыл Ирасыл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Арсланаба Арсланаба [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Байарслан Байарслан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бибулсын Бибулсын [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Яшьчура Яшьчура [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Таймасбай Таймасбай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Кинҗәсылу Кинҗәсылу [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сөелиш Сөелиш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сөяркол Сөяркол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Иларслан Иларслан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Яшьбулат Яшьбулат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Айсары Айсары [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Яхшыгол Яхшыгол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Кадеркол Кадеркол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ишемгол Ишемгол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ямьбиргән Ямьбиргән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Булсынбәк Булсынбәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Кылычарслан Кылычарслан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чанкол Чанкол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чинмирза Чинмирза [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Котлымбәк Котлымбәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Торсынгол Торсынгол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ирбатыр Ирбатыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Яшькот Яшькот [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Юньбәк Юньбәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бикбаш Бикбаш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Тагангай Тагангай [tt]