• การออกเสียงคำว่า Вонифат Вонифат [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Досифей Досифей [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Горгоний Горгоний [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Денисий Денисий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Геронтий Геронтий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Доримедонт Доримедонт [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Вассиан Вассиан [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Викторий Викторий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Варсоноф Варсоноф [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Веньямин Веньямин [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Варламий Варламий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Андроний Андроний [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Аврамий Аврамий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Акинф Акинф [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Аникита Аникита [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Алёшечка Алёшечка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Антропий Антропий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Авдий Авдий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Авксентий Авксентий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Акинфий Акинфий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Анисий Анисий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Агап Агап [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Ареф Ареф [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Асафий Асафий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Азарий Азарий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Алексейка Алексейка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Авраамий Авраамий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Авенир Авенир [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Агапит Агапит [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Алексейчик Алексейчик [ru]