หมวดหมู่:

знання

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงзнання

  • การออกเสียง : книжка
    книжка [uk]