หมวดหมู่:

зброя

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงзброя

 • การออกเสียง : сагайдак сагайдак [uk]
 • การออกเสียง : шабля шабля [uk]
 • การออกเสียง : булава булава [ru]
 • การออกเสียง : гармата гармата [uk]
 • การออกเสียง : пищаль пищаль [ru]
 • การออกเสียง : ніж ніж [uk]
 • การออกเสียง : держак держак [ru]
 • การออกเสียง : бунчук бунчук [uk]
 • การออกเสียง : рушниця рушниця [uk]
 • การออกเสียง : пернач пернач [uk]
 • การออกเสียง : спис спис [uk]
 • การออกเสียง : кинджал кинджал [uk]
 • การออกเสียง : гвинтівка гвинтівка [uk]