หมวดหมู่:

единственное число

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงединственное число

 • การออกเสียง : кошка кошка [ru]
 • การออกเสียง : женщина женщина [ru]
 • การออกเสียง : язык язык [ru]
 • การออกเสียง : наковальня наковальня [ru]
 • การออกเสียง : сестра сестра [ru]
 • การออกเสียง : окно окно [ru]
 • การออกเสียง : хлеб хлеб [ru]
 • การออกเสียง : кот кот [ru]
 • การออกเสียง : ночь ночь [ru]
 • การออกเสียง : мужчина мужчина [ru]
 • การออกเสียง : корова корова [ru]
 • การออกเสียง : кровать кровать [ru]
 • การออกเสียง : параллелепипед параллелепипед [ru]
 • การออกเสียง : бывало бывало [ru]
 • การออกเสียง : ела ела [tt]
 • การออกเสียง : забудь забудь [ru]
 • การออกเสียง : палка палка [ru]
 • การออกเสียง : синица синица [ru]
 • การออกเสียง : буду буду [ru]
 • การออกเสียง : бандероль бандероль [uk]
 • การออกเสียง : tramvaj tramvaj [cs]
 • การออกเสียง : будущее будущее [ru]
 • การออกเสียง : Eddy Eddy [en]
 • การออกเสียง : академия академия [ru]
 • การออกเสียง : голубь голубь [ru]
 • การออกเสียง : скляночка скляночка [uk]
 • การออกเสียง : полигон полигон [ru]
 • การออกเสียง : ворона ворона [ru]
 • การออกเสียง : волонтёрство волонтёрство [ru]
 • การออกเสียง : добудь добудь [ru]
 • การออกเสียง : ус ус [ru]
 • การออกเสียง : будь будь [ru]
 • การออกเสียง : любила любила [ru]
 • การออกเสียง : крест крест [ru]
 • การออกเสียง : будущем будущем [ru]
 • การออกเสียง : крот крот [ru]
 • การออกเสียง : банта банта [ru]
 • การออกเสียง : отжило отжило [ru]
 • การออกเสียง : будущий будущий [ru]
 • การออกเสียง : мышонок мышонок [ru]
 • การออกเสียง : мисочка мисочка [uk]
 • การออกเสียง : uczysz uczysz [pl]
 • การออกเสียง : коробочка коробочка [ru]
 • การออกเสียง : tažen tažen [cs]
 • การออกเสียง : акулёнок акулёнок [ru]
 • การออกเสียง : свитерок свитерок [ru]
 • การออกเสียง : okrajový okrajový [cs]
 • การออกเสียง : vzbouřenec vzbouřenec [cs]
 • การออกเสียง : uczy uczy [pl]
 • การออกเสียง : играй играй [ru]
 • การออกเสียง : будочка будочка [ru]
 • การออกเสียง : досочка досочка [ru]
 • การออกเสียง : щёточка щёточка [ru]
 • การออกเสียง : научи научи [ru]
 • การออกเสียง : артезианская вода артезианская вода [ru]
 • การออกเสียง : колыбелька колыбелька [ru]
 • การออกเสียง : плясал плясал [ru]
 • การออกเสียง : зайчишка зайчишка [ru]
 • การออกเสียง : картиночка картиночка [uk]
 • การออกเสียง : obojek obojek [cs]
 • การออกเสียง : vrcholovou vrcholovou [cs]
 • การออกเสียง : dodal dodal [cs]
 • การออกเสียง : житьё-бытьё житьё-бытьё [ru]
 • การออกเสียง : армяночка армяночка [ru]
 • การออกเสียง : словарный словарный [ru]
 • การออกเสียง : какого-нибудь какого-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : забытьё забытьё [ru]
 • การออกเสียง : добавлял добавлял [ru]
 • การออกเสียง : пипеточка пипеточка [ru]
 • การออกเสียง : седел (седеть, пр.вр.) седел (седеть, пр.вр.) [ru]
 • การออกเสียง : который-нибудь который-нибудь [ru]
 • การออกเสียง : подоспел подоспел [ru]
 • การออกเสียง : пилочка пилочка [uk]
 • การออกเสียง : колоночка колоночка [ru]
 • การออกเสียง : красивую красивую [ru]
 • การออกเสียง : колыбель колыбель [ru]
 • การออกเสียง : колбочка колбочка [uk]
 • การออกเสียง : наколочка наколочка [ru]
 • การออกเสียง : коровушка коровушка [ru]
 • การออกเสียง : фонтанчик фонтанчик [ru]
 • การออกเสียง : uczył uczył [pl]
 • การออกเสียง : вяхирь вяхирь [ru]
 • การออกเสียง : муфточка муфточка [ru]
 • การออกเสียง : розочка розочка [ru]
 • การออกเสียง : стрекозы стрекозы [ru]
 • การออกเสียง : будущая будущая [ru]
 • การออกเสียง : míček míček [cs]
 • การออกเสียง : марочка марочка [uk]
 • การออกเสียง : бытьё бытьё [ru]
 • การออกเสียง : прощелыга прощелыга [ru]
 • การออกเสียง : nedbalost nedbalost [cs]
 • การออกเสียง : státotvorný státotvorný [cs]
 • การออกเสียง : кушала кушала [ru]
 • การออกเสียง : кареточка кареточка [ru]
 • การออกเสียง : сдалась сдалась [ru]
 • การออกเสียง : бирже бирже [chm]
 • การออกเสียง : донесу донесу [ru]
 • การออกเสียง : фразочка фразочка [ru]
 • การออกเสียง : úroková úroková [cs]
 • การออกเสียง : бомбочка бомбочка [ru]