• การออกเสียงคำว่า вассаллык вассаллык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ябгу ябгу [tt]
 • การออกเสียงคำว่า риксдаг риксдаг [ru]
 • การออกเสียงคำว่า кошбиге кошбиге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า инәл инәл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кенәз кенәз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า түрә түрә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า морза морза [tt]
 • การออกเสียงคำว่า би би [uk]
 • การออกเสียงคำว่า каймакан каймакан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า олыс олыс [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кенәзлек кенәзлек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бәклек бәклек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า билек билек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า карышкы карышкы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า хәлифәлек хәлифәлек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า губком губком [tt]
 • การออกเสียงคำว่า юрисдикция юрисдикция [ru]
 • การออกเสียงคำว่า прокурор прокурор [ru]