หมวดหมู่:

дәүләт төзелеше

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдәүләт төзелеше

 • การออกเสียง : би
  би [uk]
 • การออกเสียง : бәклек
  бәклек [tt]
 • การออกเสียง : юрисдикция
  юрисдикция [ru]
 • การออกเสียง : прокурор
  прокурор [ru]
 • การออกเสียง : губком
  губком [tt]
 • การออกเสียง : түрә
  түрә [tt]
 • การออกเสียง : вассаллык
  вассаллык [tt]
 • การออกเสียง : инәл
  инәл [tt]
 • การออกเสียง : карышкы
  карышкы [tt]
 • การออกเสียง : риксдаг
  риксдаг [ru]
 • การออกเสียง : билек
  билек [tt]
 • การออกเสียง : хәлифәлек
  хәлифәлек [tt]
 • การออกเสียง : кенәзлек
  кенәзлек [tt]
 • การออกเสียง : каймакан
  каймакан [tt]
 • การออกเสียง : олыс
  олыс [tt]
 • การออกเสียง : ябгу
  ябгу [tt]
 • การออกเสียง : морза
  морза [tt]
 • การออกเสียง : кенәз
  кенәз [tt]
 • การออกเสียง : кошбиге
  кошбиге [tt]