หมวดหมู่:

документ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдокумент

  • การออกเสียง : паспорт паспорт [ru]
  • การออกเสียง : отчет отчет [bg]
  • การออกเสียง : Kundenausweis Kundenausweis [de]
  • การออกเสียง : sənəd sənəd [az]
  • การออกเสียง : дакументы дакументы [be]
  • บันทึกการออกเสียง : ашәҟәы ашәҟәы [ab] รอการออกเสียง