หมวดหมู่:

дні тижня

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдні тижня

 • การออกเสียง : четвер
  четвер [uk]
 • การออกเสียง : понеділок
  понеділок [uk]
 • การออกเสียง : вівторок
  вівторок [uk]
 • การออกเสียง : субота
  субота [uk]
 • การออกเสียง : неділя
  неділя [uk]
 • การออกเสียง : п'ятниця
  п'ятниця [uk]
 • การออกเสียง : середа
  середа [uk]