หมวดหมู่:

дні тижня

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдні тижня

  • การออกเสียง : четвер четвер [uk]
  • การออกเสียง : вівторок вівторок [uk]
  • การออกเสียง : понеділок понеділок [uk]
  • การออกเสียง : субота субота [uk]
  • การออกเสียง : неділя неділя [uk]
  • การออกเสียง : п'ятниця п'ятниця [uk]
  • การออกเสียง : середа середа [uk]