หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : дәшмәкилек дәшмәкилек [tt]
 • การออกเสียง : быламыт быламыт [tt]
 • การออกเสียง : чәрмәтөп чәрмәтөп [tt]
 • การออกเสียง : намазҗәй намазҗәй [tt]
 • การออกเสียง : үлемечле үлемечле [tt]
 • การออกเสียง : абаһимнанма абаһимнанма [tt]
 • การออกเสียง : гереш гереш [tt]
 • การออกเสียง : посталык посталык [tt]
 • การออกเสียง : кыйшаннак кыйшаннак [tt]
 • การออกเสียง : Чипча Чипча [tt]
 • การออกเสียง : кыдырма кыдырма [tt]
 • การออกเสียง : кыдырым кыдырым [tt]
 • การออกเสียง : курач курач [tt]
 • การออกเสียง : җептәр җептәр [tt]
 • การออกเสียง : кәкрә кәкрә [tt]
 • การออกเสียง : йолкам йолкам [tt]
 • การออกเสียง : дөңгөҗ дөңгөҗ [tt]
 • การออกเสียง : дөңгөш дөңгөш [tt]
 • การออกเสียง : диңгеж диңгеж [tt]
 • การออกเสียง : Яббар Яббар [tt]
 • การออกเสียง : кешәннәп кешәннәп [tt]
 • การออกเสียง : чүлмәнчек чүлмәнчек [tt]
 • การออกเสียง : җәйпе җәйпе [tt]
 • การออกเสียง : Качаган Качаган [tt]
 • การออกเสียง : кылбырдак кылбырдак [tt]
 • การออกเสียง : җөми җөми [tt]
 • การออกเสียง : мәләкәй мәләкәй [tt]
 • การออกเสียง : чумлаучы чумлаучы [tt]
 • การออกเสียง : чүнник чүнник [tt]
 • การออกเสียง : Байгубәк Байгубәк [tt]
 • การออกเสียง : кичнәрсә кичнәрсә [tt]
 • การออกเสียง : арчыйк арчыйк [tt]
 • การออกเสียง : төннек төннек [tt]
 • การออกเสียง : сүләшә сүләшә [tt]
 • การออกเสียง : төртемеш төртемеш [tt]
 • การออกเสียง : үкәлчә үкәлчә [tt]
 • การออกเสียง : сүлиләр сүлиләр [tt]
 • การออกเสียง : сүлисем сүлисем [tt]
 • การออกเสียง : сүлисең сүлисең [tt]
 • การออกเสียง : сүләмисең сүләмисең [tt]
 • การออกเสียง : сүләмичә сүләмичә [tt]
 • การออกเสียง : сүләп сүләп [tt]
 • การออกเสียง : ашамай ашамай [ba]
 • การออกเสียง : җарамый җарамый [tt]
 • การออกเสียง : аралай аралай [tt]
 • การออกเสียง : Айшә Айшә [tt]
 • การออกเสียง : үлтереп үлтереп [ba]
 • การออกเสียง : аклан аклан [tt]
 • การออกเสียง : кага-бога кага-бога [tt]
 • การออกเสียง : кылка кылка [tt]
 • การออกเสียง : кылкаланып кылкаланып [tt]
 • การออกเสียง : аныңчы аныңчы [tt]
 • การออกเสียง : курләк курләк [tt]
 • การออกเสียง : пиннекле пиннекле [tt]
 • การออกเสียง : пиннекнең пиннекнең [tt]
 • การออกเสียง : пиннеге пиннеге [tt]
 • การออกเสียง : пиннеген пиннеген [tt]
 • การออกเสียง : пиннек пиннек [tt]
 • การออกเสียง : метер метер [tt]
 • การออกเสียง : тоҗыр тоҗыр [tt]
 • การออกเสียง : дүмгәләк дүмгәләк [tt]
 • การออกเสียง : ыңгайлы ыңгайлы [tt]
 • การออกเสียง : кабакчәй кабакчәй [tt]
 • การออกเสียง : ярчеп ярчеп [tt]
 • การออกเสียง : инәкәй инәкәй [tt]
 • การออกเสียง : миңкү миңкү [tt]
 • การออกเสียง : дулгана-дулгана дулгана-дулгана [tt]
 • การออกเสียง : бунау бунау [tt]
 • การออกเสียง : бүзәрү бүзәрү [tt]
 • การออกเสียง : болагайлык болагайлык [tt]
 • การออกเสียง : бөкреш бөкреш [tt]
 • การออกเสียง : челпәрәмә челпәрәмә [tt]
 • การออกเสียง : тымык тымык [chm]
 • การออกเสียง : тылакый тылакый [tt]
 • การออกเสียง : үктә үктә [tt]
 • การออกเสียง : чытучы чытучы [tt]
 • การออกเสียง : чыту чыту [tt]
 • การออกเสียง : чытарга чытарга [tt]
 • การออกเสียง : яңлышып яңлышып [tt]
 • การออกเสียง : бетмәс-төгәнмәс бетмәс-төгәнмәс [tt]
 • การออกเสียง : тупрагым тупрагым [tt]
 • การออกเสียง : тупрак тупрак [tt]
 • การออกเสียง : тупраклы тупраклы [tt]
 • การออกเสียง : тупракны тупракны [tt]
 • การออกเสียง : тупракның тупракның [tt]
 • การออกเสียง : искәнә искәнә [tt]
 • การออกเสียง : искәнде искәнде [tt]
 • การออกเสียง : искәнергә искәнергә [tt]
 • การออกเสียง : искәнү искәнү [tt]
 • การออกเสียง : кендекәй кендекәй [tt]
 • การออกเสียง : түтәнә түтәнә [tt]
 • การออกเสียง : имәзә имәзә [tt]
 • การออกเสียง : имәнгеч имәнгеч [tt]
 • การออกเสียง : иләшенү иләшенү [tt]
 • การออกเสียง : иләшү иләшү [tt]
 • การออกเสียง : иләмсезлек иләмсезлек [tt]
 • การออกเสียง : иләмсез иләмсез [tt]
 • การออกเสียง : түндәк түндәк [tt]
 • การออกเสียง : яңлыш яңлыш [tt]
 • การออกเสียง : яңлыша-яңлыша яңлыша-яңлыша [tt]