หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : әчәр әчәр [tt]
 • การออกเสียง : әчәт әчәт [tt]
 • การออกเสียง : әчәтлек әчәтлек [tt]
 • การออกเสียง : әчәф әчәф [tt]
 • การออกเสียง : әчәч әчәч [tt]
 • การออกเสียง : әчегәй әчегәй [tt]
 • การออกเสียง : әчеки әчеки [tt]
 • การออกเสียง : әчеми әчеми [tt]
 • การออกเสียง : әчемнек әчемнек [tt]
 • การออกเสียง : әчетке әчетке [tt]
 • การออกเสียง : әчи әчи [tt]
 • การออกเสียง : әчикмәк әчикмәк [tt]
 • การออกเสียง : әчки әчки [tt]
 • การออกเสียง : әчлек әчлек [tt]
 • การออกเสียง : әчминнек әчминнек [tt]
 • การออกเสียง : әшә әшә [tt]
 • การออกเสียง : әшәк әшәк [tt]
 • การออกเสียง : әшәлче әшәлче [tt]
 • การออกเสียง : әшем әшем [tt]
 • การออกเสียง : әшербак әшербак [tt]
 • การออกเสียง : әшкәрә әшкәрә [tt]
 • การออกเสียง : әшмәләү әшмәләү [tt]
 • การออกเสียง : әшпә әшпә [tt]
 • การออกเสียง : әштәгъә әштәгъә [tt]
 • การออกเสียง : әштәнчек әштәнчек [tt]
 • การออกเสียง : әштү әштү [tt]
 • การออกเสียง : әшхәрә әшхәрә [tt]
 • การออกเสียง : бабайлату бабайлату [tt]
 • การออกเสียง : бабайчы бабайчы [tt]
 • การออกเสียง : бабалаш бабалаш [tt]
 • การออกเสียง : бабау бабау [tt]
 • การออกเสียง : бабача бабача [tt]
 • การออกเสียง : бабачы бабачы [tt]
 • การออกเสียง : бабүл бабүл [tt]
 • การออกเสียง : бабый бабый [tt]
 • การออกเสียง : баган баган [tt]
 • การออกเสียง : баганчак баганчак [tt]
 • การออกเสียง : багара багара [tt]
 • การออกเสียง : багылтырыклау багылтырыклау [tt]
 • การออกเสียง : багылчак багылчак [tt]
 • การออกเสียง : багымсы багымсы [tt]
 • การออกเสียง : багындыру багындыру [tt]
 • การออกเสียง : багыну багыну [tt]
 • การออกเสียง : багынчак багынчак [tt]
 • การออกเสียง : багыр багыр [tt]
 • การออกเสียง : багырга багырга [tt]
 • การออกเสียง : багырча багырча [tt]
 • การออกเสียง : багыт багыт [tt]
 • การออกเสียง : багышлы багышлы [tt]
 • การออกเสียง : бадийан бадийан [tt]
 • การออกเสียง : бадиян бадиян [tt]
 • การออกเสียง : бадырамау бадырамау [tt]
 • การออกเสียง : бажак бажак [tt]
 • การออกเสียง : Байгубәк Байгубәк [tt]
 • การออกเสียง : бакакай бакакай [tt]
 • การออกเสียง : бакакый бакакый [tt]
 • การออกเสียง : баккыз баккыз [tt]
 • การออกเสียง : бакмачы бакмачы [tt]
 • การออกเสียง : бакца бакца [tt]
 • การออกเสียง : бакчар бакчар [tt]
 • การออกเสียง : бакчаргы бакчаргы [tt]
 • การออกเสียง : бакып бакып [tt]
 • การออกเสียง : бакырт бакырт [tt]
 • การออกเสียง : бакыртма бакыртма [tt]
 • การออกเสียง : бакырча бакырча [tt]
 • การออกเสียง : балака балака [tt]
 • การออกเสียง : балаказан балаказан [tt]
 • การออกเสียง : балакач балакач [tt]
 • การออกเสียง : балами балами [tt]
 • การออกเสียง : балаяк балаяк [tt]
 • การออกเสียง : балбагар балбагар [tt]
 • การออกเสียง : балбакчы балбакчы [tt]
 • การออกเสียง : балдабый балдабый [tt]
 • การออกเสียง : балдәби балдәби [tt]
 • การออกเสียง : балдыкай балдыкай [tt]
 • การออกเสียง : балчәчәк балчәчәк [tt]
 • การออกเสียง : Балый Балый [ady]
 • การออกเสียง : баплану баплану [tt]
 • การออกเสียง : баплы баплы [tt]
 • การออกเสียง : барабикә барабикә [tt]
 • การออกเสียง : бараман бараман [tt]
 • การออกเสียง : барасыгызмы барасыгызмы [tt]
 • การออกเสียง : баркылдак баркылдак [tt]
 • การออกเสียง : барлак барлак [tt]
 • การออกเสียง : бармага бармага [tt]
 • การออกเสียง : барнаска барнаска [tt]
 • การออกเสียง : бартаннау бартаннау [tt]
 • การออกเสียง : бартаннашу бартаннашу [tt]
 • การออกเสียง : баскы баскы [tt]
 • การออกเสียง : бастырыңкы бастырыңкы [tt]
 • การออกเสียง : батмаш батмаш [tt]
 • การออกเสียง : батчи батчи [tt]
 • การออกเสียง : батык батык [tt]
 • การออกเสียง : батырлылык батырлылык [tt]
 • การออกเสียง : Башай Башай [tt]
 • การออกเสียง : башказык башказык [tt]
 • การออกเสียง : башказыклы башказыклы [tt]
 • การออกเสียง : башкигеч башкигеч [tt]
 • การออกเสียง : башкөлләй башкөлләй [tt]
 • การออกเสียง : бәбәй бәбәй [tt]