หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : дару дару [tt]
 • การออกเสียง : даумак даумак [tt]
 • การออกเสียง : дәмбәс дәмбәс [tt]
 • การออกเสียง : дәмсенү дәмсенү [tt]
 • การออกเสียง : дәндерек дәндерек [tt]
 • การออกเสียง : дәнсемәде дәнсемәде [tt]
 • การออกเสียง : дәнсемәү дәнсемәү [tt]
 • การออกเสียง : дәңгәл дәңгәл [tt]
 • การออกเสียง : дәңгезләү дәңгезләү [tt]
 • การออกเสียง : дәңгезлек дәңгезлек [tt]
 • การออกเสียง : дәңгел дәңгел [tt]
 • การออกเสียง : дәрә дәрә [tt]
 • การออกเสียง : дәрбеш дәрбеш [tt]
 • การออกเสียง : дәрмешлек дәрмешлек [tt]
 • การออกเสียง : дәртләү дәртләү [tt]
 • การออกเสียง : дәүкәди дәүкәди [tt]
 • การออกเสียง : дәүлек дәүлек [tt]
 • การออกเสียง : дәүмәлек дәүмәлек [tt]
 • การออกเสียง : дәүмәт дәүмәт [tt]
 • การออกเสียง : дәшмәкилек дәшмәкилек [tt]
 • การออกเสียง : дәшмеш дәшмеш [tt]
 • การออกเสียง : дебетләнеп дебетләнеп [tt]
 • การออกเสียง : дебетләнү дебетләнү [tt]
 • การออกเสียง : дегәнәкле дегәнәкле [tt]
 • การออกเสียง : дегәч дегәч [tt]
 • การออกเสียง : дегәчем дегәчем [tt]
 • การออกเสียง : дедушка-камар дедушка-камар [ru]
 • การออกเสียง : деңгезләп деңгезләп [tt]
 • การออกเสียง : деңгезләү деңгезләү [tt]
 • การออกเสียง : деңкетү деңкетү [tt]
 • การออกเสียง : дерелдәүсе дерелдәүсе [tt]
 • การออกเสียง : дёсна дёсна [ru]
 • การออกเสียง : диңгеж диңгеж [tt]
 • การออกเสียง : диңкетү диңкетү [tt]
 • การออกเสียง : диңкү диңкү [tt]
 • การออกเสียง : дөемләштерү дөемләштерү [tt]
 • การออกเสียง : дөмбер дөмбер [tt]
 • การออกเสียง : дөнҗа дөнҗа [tt]
 • การออกเสียง : дөңгөҗ дөңгөҗ [tt]
 • การออกเสียง : дөңгөш дөңгөш [tt]
 • การออกเสียง : дөпөлдәсә дөпөлдәсә [tt]
 • การออกเสียง : дөрбия дөрбия [tt]
 • การออกเสียง : дуадак дуадак [tt]
 • การออกเสียง : дубыр дубыр [tt]
 • การออกเสียง : дувадак дувадак [tt]
 • การออกเสียง : дувыл-дувыл дувыл-дувыл [tt]
 • การออกเสียง : Дука Дука [ru]
 • การออกเสียง : дулгана-дулгана дулгана-дулгана [tt]
 • การออกเสียง : дурандик дурандик [ru]
 • การออกเสียง : дустыган дустыган [tt]
 • การออกเสียง : дүлмән дүлмән [tt]
 • การออกเสียง : дүмгәләк дүмгәләк [tt]
 • การออกเสียง : дүнән дүнән [tt]
 • การออกเสียง : дүрәк дүрәк [tt]
 • การออกเสียง : дүрәктәй дүрәктәй [tt]
 • การออกเสียง : дүрәнәй дүрәнәй [tt]
 • การออกเสียง : дүрәтәй дүрәтәй [tt]
 • การออกเสียง : дымовуха дымовуха [ru]
 • การออกเสียง : дырапач дырапач [tt]
 • การออกเสียง : елаш елаш [tt]
 • การออกเสียง : епәк епәк [tt]
 • การออกเสียง : ерле ерле [ba]
 • การออกเสียง : етшен етшен [chm]
 • การออกเสียง : етызлык етызлык [chm]
 • การออกเสียง : җәле җәле [tt]
 • การออกเสียง : жидовильник жидовильник [ru]
 • การออกเสียง : җабага җабага [tt]
 • การออกเสียง : җабалак җабалак [tt]
 • การออกเสียง : җава җава [tt]
 • การออกเสียง : җавын җавын [tt]
 • การออกเสียง : җагалбай җагалбай [tt]
 • การออกเสียง : җагылмалы җагылмалы [tt]
 • การออกเสียง : җагылмалылык җагылмалылык [tt]
 • การออกเสียง : җадау җадау [tt]
 • การออกเสียง : җаду җаду [tt]
 • การออกเสียง : җадучы җадучы [tt]
 • การออกเสียง : җайдак җайдак [tt]
 • การออกเสียง : җайпак җайпак [tt]
 • การออกเสียง : җак җак [tt]
 • การออกเสียง : җакшы җакшы [tt]
 • การออกเสียง : җакшылар җакшылар [tt]
 • การออกเสียง : җал җал [tt]
 • การออกเสียง : җалакланып җалакланып [tt]
 • การออกเสียง : җалантай җалантай [tt]
 • การออกเสียง : җалганчы җалганчы [tt]
 • การออกเสียง : җаллы җаллы [tt]
 • การออกเสียง : җалпаю җалпаю [tt]
 • การออกเสียง : җам җам [tt]
 • การออกเสียง : җаманайды җаманайды [tt]
 • การออกเสียง : җамаяк җамаяк [tt]
 • การออกเสียง : җамыяк җамыяк [tt]
 • การออกเสียง : җанага җанага [tt]
 • การออกเสียง : җанагай җанагай [tt]
 • การออกเสียง : җанык җанык [tt]
 • การออกเสียง : җанышак җанышак [tt]
 • การออกเสียง : җаңгалчы җаңгалчы [tt]
 • การออกเสียง : җаңгыз җаңгыз [tt]
 • การออกเสียง : җаңгыш җаңгыш [tt]
 • การออกเสียง : җапа җапа [tt]
 • การออกเสียง : җапрак җапрак [tt]