หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : бунау бунау [tt]
 • การออกเสียง : бунджа бунджа [ru]
 • การออกเสียง : бурсалану бурсалану [tt]
 • การออกเสียง : бурханить бурханить [ru]
 • การออกเสียง : бурыл бурыл [tt]
 • การออกเสียง : бусан бусан [tt]
 • การออกเสียง : бутала бутала [tt]
 • การออกเสียง : бутимар бутимар [tt]
 • การออกเสียง : бутыш бутыш [tt]
 • การออกเสียง : бушкөн бушкөн [tt]
 • การออกเสียง : бушлама бушлама [tt]
 • การออกเสียง : бушмала бушмала [tt]
 • การออกเสียง : бушым бушым [tt]
 • การออกเสียง : бушымнау бушымнау [tt]
 • การออกเสียง : бүә бүә [tt]
 • การออกเสียง : бүгәр бүгәр [tt]
 • การออกเสียง : бүдүрә бүдүрә [tt]
 • การออกเสียง : бүзәнә бүзәнә [tt]
 • การออกเสียง : бүзәрергә бүзәрергә [tt]
 • การออกเสียง : бүзәрү бүзәрү [tt]
 • การออกเสียง : бүзләү бүзләү [tt]
 • การออกเสียง : бүзтургай бүзтургай [tt]
 • การออกเสียง : бүкәйбаш бүкәйбаш [tt]
 • การออกเสียง : бүкәйләү бүкәйләү [tt]
 • การออกเสียง : бүкәтә бүкәтә [tt]
 • การออกเสียง : бүккәл бүккәл [tt]
 • การออกเสียง : бүккәлле бүккәлле [tt]
 • การออกเสียง : бүккән бүккән [tt]
 • การออกเสียง : бүкләтеп бүкләтеп [tt]
 • การออกเสียง : бүксәләнү бүксәләнү [tt]
 • การออกเสียง : бүктәр бүктәр [tt]
 • การออกเสียง : бүлмәч бүлмәч [tt]
 • การออกเสียง : бүлтә бүлтә [tt]
 • การออกเสียง : бүртә бүртә [tt]
 • การออกเสียง : быжбыжак быжбыжак [tt]
 • การออกเสียง : быжгак быжгак [tt]
 • การออกเสียง : быжгаклану быжгаклану [tt]
 • การออกเสียง : быжгыту быжгыту [tt]
 • การออกเสียง : быжлавык быжлавык [tt]
 • การออกเสียง : быжлау быжлау [tt]
 • การออกเสียง : быжылдавык быжылдавык [tt]
 • การออกเสียง : быжылдау быжылдау [tt]
 • การออกเสียง : быҗырдау быҗырдау [tt]
 • การออกเสียง : бызгу бызгу [tt]
 • การออกเสียง : бызлавык бызлавык [tt]
 • การออกเสียง : быкылдау быкылдау [tt]
 • การออกเสียง : быкырдату быкырдату [tt]
 • การออกเสียง : быкырдашу быкырдашу [tt]
 • การออกเสียง : быкырдык быкырдык [tt]
 • การออกเสียง : быкырдыклану быкырдыклану [tt]
 • การออกเสียง : былагай былагай [tt]
 • การออกเสียง : быламыт быламыт [tt]
 • การออกเสียง : былгама былгама [tt]
 • การออกเสียง : былҗырату былҗырату [tt]
 • การออกเสียง : былҗырау былҗырау [tt]
 • การออกเสียง : былкылдау былкылдау [tt]
 • การออกเสียง : былчырату былчырату [tt]
 • การออกเสียง : быравык быравык [tt]
 • การออกเสียง : быркылдау быркылдау [tt]
 • การออกเสียง : быскы быскы [tt]
 • การออกเสียง : бычы бычы [tt]
 • การออกเสียง : бышымны бышымны [tt]
 • การออกเสียง : варвыр варвыр [chm]
 • การออกเสียง : вимба вимба [ru]
 • การออกเสียง : вихотка вихотка [ru]
 • การออกเสียง : вомарак вомарак [ru]
 • การออกเสียง : Врата у полье. Врата у полье. [bg]
 • การออกเสียง : всхизать всхизать [ru]
 • การออกเสียง : вынь вынь [ru]
 • การออกเสียง : выргылдык выргылдык [tt]
 • การออกเสียง : выргыту выргыту [tt]
 • การออกเสียง : выргытылу выргытылу [tt]
 • การออกเสียง : выруский выруский [ru]
 • การออกเสียง : газник газник [ru]
 • การออกเสียง : газолинка газолинка [ru]
 • การออกเสียง : геләнгеч геләнгеч [tt]
 • การออกเสียง : геләнҗә геләнҗә [tt]
 • การออกเสียง : гердә гердә [tt]
 • การออกเสียง : гереш гереш [tt]
 • การออกเสียง : гиганить гиганить [ru]
 • การออกเสียง : голя голя [bg]
 • การออกเสียง : гомбагыш гомбагыш [tt]
 • การออกเสียง : гомонок гомонок [ru]
 • การออกเสียง : гөлләч гөлләч [tt]
 • การออกเสียง : гәрәбәңкәле гәрәбәңкәле [tt]
 • การออกเสียง : гөргеч гөргеч [tt]
 • การออกเสียง : грибовница грибовница [ru]
 • การออกเสียง : гүбән гүбән [tt]
 • การออกเสียง : гүбәнләнмә гүбәнләнмә [tt]
 • การออกเสียง : гүләвек гүләвек [tt]
 • การออกเสียง : гүпче гүпче [tt]
 • การออกเสียง : гүсбәт гүсбәт [tt]
 • การออกเสียง : гыразалап гыразалап [tt]
 • การออกเสียง : гырылдык гырылдык [tt]
 • การออกเสียง : дажы дажы [tt]
 • การออกเสียง : дак дак [ru]
 • การออกเสียง : дан дан [ru]
 • การออกเสียง : даңгыл даңгыл [tt]
 • การออกเสียง : дарай дарай [tt]
 • การออกเสียง : дарт дарт [chm]