หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : awan awan [ilo]
 • การออกเสียง : aydala aydala [tt]
 • การออกเสียง : ayğaq ayğaq [tt]
 • การออกเสียง : ayğıl ayğıl [tt]
 • การออกเสียง : azımtıq azımtıq [tt]
 • การออกเสียง : azıntıq azıntıq [tt]
 • การออกเสียง : cүвәк cүвәк [tt]
 • การออกเสียง : käwğana käwğana [tt]
 • การออกเสียง : keräwşä keräwşä [tt]
 • การออกเสียง : märkämäç märkämäç [tt]
 • การออกเสียง : markämäs markämäs [tt]
 • การออกเสียง : närkämäs närkämäs [tt]
 • การออกเสียง : qaşqıldaq qaşqıldaq [tt]
 • การออกเสียง : абагыру абагыру [tt]
 • การออกเสียง : Абай Абай [tt]
 • การออกเสียง : абайлы абайлы [tt]
 • การออกเสียง : абайлылык абайлылык [tt]
 • การออกเสียง : абайрау абайрау [tt]
 • การออกเสียง : абайсыз абайсыз [tt]
 • การออกเสียง : абайсызлык абайсызлык [tt]
 • การออกเสียง : абакай абакай [tt]
 • การออกเสียง : Абалак Абалак [ru]
 • การออกเสียง : абалану абалану [tt]
 • การออกเสียง : абалау абалау [tt]
 • การออกเสียง : абаулану абаулану [tt]
 • การออกเสียง : абаулау абаулау [tt]
 • การออกเสียง : абаһим абаһим [tt]
 • การออกเสียง : абаһимнанма абаһимнанма [tt]
 • การออกเสียง : абаһимнану абаһимнану [tt]
 • การออกเสียง : абдалцы абдалцы [tt]
 • การออกเสียง : абдый абдый [tt]
 • การออกเสียง : абдыравык абдыравык [tt]
 • การออกเสียง : абзалим абзалим [tt]
 • การออกเสียง : абзәби абзәби [tt]
 • การออกเสียง : абзәни абзәни [tt]
 • การออกเสียง : абитка абитка [tt]
 • การออกเสียง : абкай абкай [tt]
 • การออกเสียง : аблуга аблуга [tt]
 • การออกเสียง : абрик абрик [tt]
 • การออกเสียง : абурка абурка [tt]
 • การออกเสียง : абурма абурма [tt]
 • การออกเสียง : абурмалы абурмалы [tt]
 • การออกเสียง : абыжур абыжур [tt]
 • การออกเสียง : абызагай абызагай [tt]
 • การออกเสียง : абыру абыру [tt]
 • การออกเสียง : абыстәтәй абыстәтәй [tt]
 • การออกเสียง : абыстуташ абыстуташ [tt]
 • การออกเสียง : абыстүтеш абыстүтеш [tt]
 • การออกเสียง : абычка абычка [tt]
 • การออกเสียง : абышка абышка [tt]
 • การออกเสียง : абышкачык абышкачык [tt]
 • การออกเสียง : авака авака [tt]
 • การออกเสียง : авыр эштән йобау авыр эштән йобау [tt]
 • การออกเสียง : авырыксынган авырыксынган [tt]
 • การออกเสียง : авырыксынгач авырыксынгач [tt]
 • การออกเสียง : авырыксынучы авырыксынучы [tt]
 • การออกเสียง : авырыксынып авырыксынып [tt]
 • การออกเสียง : авыш-түеш авыш-түеш [tt]
 • การออกเสียง : авышаю авышаю [tt]
 • การออกเสียง : агала агала [tt]
 • การออกเสียง : агдару агдару [tt]
 • การออกเสียง : аграма аграма [tt]
 • การออกเสียง : агувын агувын [tt]
 • การออกเสียง : агунә агунә [tt]
 • การออกเสียง : агыл агыл [tt]
 • การออกเสียง : агыраю агыраю [tt]
 • การออกเสียง : агысы-быгысына агысы-быгысына [tt]
 • การออกเสียง : агысыныкы агысыныкы [tt]
 • การออกเสียง : агыту агыту [tt]
 • การออกเสียง : адаландыру адаландыру [tt]
 • การออกเสียง : адалану адалану [tt]
 • การออกเสียง : адамщина адамщина [ru]
 • การออกเสียง : адәт адәт [tt]
 • การออกเสียง : Аделбанат Аделбанат [tt]
 • การออกเสียง : Аделбану Аделбану [tt]
 • การออกเสียง : Аделбикә Аделбикә [tt]
 • การออกเสียง : Аделия Аделия [tt]
 • การออกเสียง : Аделниса Аделниса [tt]
 • การออกเสียง : Аделсылу Аделсылу [tt]
 • การออกเสียง : аелдау аелдау [tt]
 • การออกเสียง : аерайту аерайту [tt]
 • การออกเสียง : аеркойрык аеркойрык [tt]
 • การออกเสียง : аҗау аҗау [tt]
 • การออกเสียง : Аза Аза [chm]
 • การออกเสียง : азарланалар азарланалар [tt]
 • การออกเสียง : азарлап азарлап [tt]
 • การออกเสียง : азарлашканда азарлашканда [tt]
 • การออกเสียง : азарлый азарлый [tt]
 • การออกเสียง : азаткыларын азаткыларын [tt]
 • การออกเสียง : азбар азбар [tt]
 • การออกเสียง : азбардагы азбардагы [tt]
 • การออกเสียง : азгыту азгыту [tt]
 • การออกเสียง : Аззә Аззә [tt]
 • การออกเสียง : Азидә Азидә [tt]
 • การออกเสียง : Азизәбану Азизәбану [tt]
 • การออกเสียง : Азизәбикә Азизәбикә [tt]
 • การออกเสียง : Азизҗамал Азизҗамал [tt]
 • การออกเสียง : Азикамал Азикамал [tt]
 • การออกเสียง : Азилә Азилә [tt]
 • การออกเสียง : Азифә Азифә [tt]