หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : папа
  папа [ru]
 • การออกเสียง : сок
  сок [ru]
 • การออกเสียง : Астана
  Астана [tt]
 • การออกเสียง : морда
  морда [uk]
 • การออกเสียง : күкшә
  күкшә [tt]
 • การออกเสียง : күтәрмә
  күтәрмә [tt]
 • การออกเสียง : Абай
  Абай [tt]
 • การออกเสียง : яга
  яга [uk]
 • การออกเสียง : сос
  сос [tt]
 • การออกเสียง : шабала
  шабала [ru]
 • การออกเสียง : астыган
  астыган [tt]
 • การออกเสียง : мазар
  мазар [ru]
 • การออกเสียง : каткантун
  каткантун [tt]
 • การออกเสียง : чалыш
  чалыш [tt]
 • การออกเสียง : сарана
  сарана [ru]
 • การออกเสียง : азбар
  азбар [tt]
 • การออกเสียง : төрпә
  төрпә [tt]
 • การออกเสียง : ос
  ос [tt]
 • การออกเสียง : дан
  дан [ru]
 • การออกเสียง : бөя
  бөя [tt]
 • การออกเสียง : киги
  киги [tt]
 • การออกเสียง : шакай
  шакай [tt]
 • การออกเสียง : кортка
  кортка [tt]
 • การออกเสียง : аран
  аран [tt]
 • การออกเสียง : абышка
  абышка [tt]
 • การออกเสียง : Сүрәкә
  Сүрәкә [tt]
 • การออกเสียง : аппару
  аппару [tt]
 • การออกเสียง : җиксе
  җиксе [tt]
 • การออกเสียง : улан
  улан [ru]
 • การออกเสียง : сөрәнкә
  сөрәнкә [tt]
 • การออกเสียง : кәкшетү
  кәкшетү [tt]
 • การออกเสียง : Кукса
  Кукса [ru]
 • การออกเสียง : алкомаркет
  алкомаркет [ru]
 • การออกเสียง : ылкын
  ылкын [tt]
 • การออกเสียง : шурпа
  шурпа [ru]
 • การออกเสียง : марзан
  марзан [ru]
 • การออกเสียง : яза
  яза [ba]
 • การออกเสียง : куз
  куз [tt]
 • การออกเสียง : сылама
  сылама [tt]
 • การออกเสียง : сәрдәк
  сәрдәк [tt]
 • การออกเสียง : табантын
  табантын [tt]
 • การออกเสียง : кырымзау
  кырымзау [tt]
 • การออกเสียง : табанча
  табанча [tt]
 • การออกเสียง : чамбыр
  чамбыр [tt]
 • การออกเสียง : уркыллык
  уркыллык [tt]
 • การออกเสียง : сөйкә
  сөйкә [tt]
 • การออกเสียง : зар
  зар [bg]
 • การออกเสียง : чәрексез
  чәрексез [tt]
 • การออกเสียง : язу
  язу [tt]
 • การออกเสียง : күзмәкүз
  күзмәкүз [tt]
 • การออกเสียง : кызылтун
  кызылтун [tt]
 • การออกเสียง : туча
  туча [ru]
 • การออกเสียง : шай
  шай [kk]
 • การออกเสียง : уделанный
  уделанный [ru]
 • การออกเสียง : кыягаз
  кыягаз [tt]
 • การออกเสียง : сарын
  сарын [tt]
 • การออกเสียง : бога
  бога [ru]
 • การออกเสียง : катканак
  катканак [tt]
 • การออกเสียง : мәшкәләк
  мәшкәләк [tt]
 • การออกเสียง : чебеч
  чебеч [tt]
 • การออกเสียง : чәпәмә
  чәпәмә [tt]
 • การออกเสียง : леп
  леп [sr]
 • การออกเสียง : комаяк
  комаяк [tt]
 • การออกเสียง : әбәгәрләнү
  әбәгәрләнү [tt]
 • การออกเสียง : шлындать
  шлындать [ru]
 • การออกเสียง : Печмән
  Печмән [tt]
 • การออกเสียง : табакүмәч
  табакүмәч [tt]
 • การออกเสียง : йыр
  йыр [ba]
 • การออกเสียง : чәмле
  чәмле [tt]
 • การออกเสียง : ашык
  ашык [nog]
 • การออกเสียง : тайка
  тайка [ru]
 • การออกเสียง : төгел
  төгел [tt]
 • การออกเสียง : торнакүз
  торнакүз [tt]
 • การออกเสียง : кондырак
  кондырак [tt]
 • การออกเสียง : Отеизм (философия)
  Отеизм (философия) [ru]
 • การออกเสียง : сөйкәлү
  сөйкәлү [tt]
 • การออกเสียง : куча
  куча [ru]
 • การออกเสียง : үтекләргә
  үтекләргә [ba]
 • การออกเสียง : үрмәкчә
  үрмәкчә [tt]
 • การออกเสียง : шыртлака
  шыртлака [tt]
 • การออกเสียง : корма
  корма [ru]
 • การออกเสียง : коралай
  коралай [tt]
 • การออกเสียง : пышечная
  пышечная [ru]
 • การออกเสียง : ясканулы
  ясканулы [tt]
 • การออกเสียง : бөгәзе
  бөгәзе [tt]
 • การออกเสียง : чакырым
  чакырым [tt]
 • การออกเสียง : ашак
  ашак [cv]
 • การออกเสียง : Орак
  Орак [chm]
 • การออกเสียง : латка
  латка [ru]
 • การออกเสียง : чама
  чама [tt]
 • การออกเสียง : кумышка
  кумышка [tt]
 • การออกเสียง : кучат
  кучат [tt]
 • การออกเสียง : тирмән
  тирмән [ba]
 • การออกเสียง : утрак
  утрак [tt]
 • การออกเสียง : ярка
  ярка [bg]
 • การออกเสียง : якар
  якар [chm]
 • การออกเสียง : ләпләвин
  ләпләвин [tt]
 • การออกเสียง : пир
  пир [cv]
 • การออกเสียง : поста
  поста [ru]
 • การออกเสียง : шава
  шава [tt]