หมวดหมู่:

диалект

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдиалект

 • การออกเสียง : папа папа [ru]
 • การออกเสียง : сок сок [ru]
 • การออกเสียง : Астана Астана [tt]
 • การออกเสียง : морда морда [uk]
 • การออกเสียง : күкшә күкшә [tt]
 • การออกเสียง : күтәрмә күтәрмә [tt]
 • การออกเสียง : Абай Абай [tt]
 • การออกเสียง : яга яга [uk]
 • การออกเสียง : сос сос [tt]
 • การออกเสียง : шабала шабала [ru]
 • การออกเสียง : астыган астыган [tt]
 • การออกเสียง : мазар мазар [ru]
 • การออกเสียง : каткантун каткантун [tt]
 • การออกเสียง : чалыш чалыш [tt]
 • การออกเสียง : сарана сарана [ru]
 • การออกเสียง : азбар азбар [tt]
 • การออกเสียง : төрпә төрпә [tt]
 • การออกเสียง : ос ос [tt]
 • การออกเสียง : бөя бөя [tt]
 • การออกเสียง : киги киги [tt]
 • การออกเสียง : дан дан [ru]
 • การออกเสียง : шакай шакай [tt]
 • การออกเสียง : кортка кортка [tt]
 • การออกเสียง : аран аран [tt]
 • การออกเสียง : абышка абышка [tt]
 • การออกเสียง : Сүрәкә Сүрәкә [tt]
 • การออกเสียง : аппару аппару [tt]
 • การออกเสียง : җиксе җиксе [tt]
 • การออกเสียง : улан улан [ru]
 • การออกเสียง : сөрәнкә сөрәнкә [tt]
 • การออกเสียง : кәкшетү кәкшетү [tt]
 • การออกเสียง : Кукса Кукса [ru]
 • การออกเสียง : алкомаркет алкомаркет [ru]
 • การออกเสียง : ылкын ылкын [tt]
 • การออกเสียง : шурпа шурпа [ru]
 • การออกเสียง : марзан марзан [ru]
 • การออกเสียง : яза яза [ba]
 • การออกเสียง : куз куз [tt]
 • การออกเสียง : сылама сылама [tt]
 • การออกเสียง : сәрдәк сәрдәк [tt]
 • การออกเสียง : табантын табантын [tt]
 • การออกเสียง : кырымзау кырымзау [tt]
 • การออกเสียง : табанча табанча [tt]
 • การออกเสียง : чамбыр чамбыр [tt]
 • การออกเสียง : уркыллык уркыллык [tt]
 • การออกเสียง : сөйкә сөйкә [tt]
 • การออกเสียง : зар зар [bg]
 • การออกเสียง : чәрексез чәрексез [tt]
 • การออกเสียง : күзмәкүз күзмәкүз [tt]
 • การออกเสียง : язу язу [tt]
 • การออกเสียง : кызылтун кызылтун [tt]
 • การออกเสียง : уделанный уделанный [ru]
 • การออกเสียง : кыягаз кыягаз [tt]
 • การออกเสียง : шай шай [kk]
 • การออกเสียง : туча туча [ru]
 • การออกเสียง : сарын сарын [tt]
 • การออกเสียง : катканак катканак [tt]
 • การออกเสียง : мәшкәләк мәшкәләк [tt]
 • การออกเสียง : чебеч чебеч [tt]
 • การออกเสียง : бога бога [ru]
 • การออกเสียง : чәпәмә чәпәмә [tt]
 • การออกเสียง : комаяк комаяк [tt]
 • การออกเสียง : леп леп [sr]
 • การออกเสียง : әбәгәрләнү әбәгәрләнү [tt]
 • การออกเสียง : шлындать шлындать [ru]
 • การออกเสียง : Печмән Печмән [tt]
 • การออกเสียง : табакүмәч табакүмәч [tt]
 • การออกเสียง : йыр йыр [ba]
 • การออกเสียง : чәмле чәмле [tt]
 • การออกเสียง : ашык ашык [nog]
 • การออกเสียง : тайка тайка [ru]
 • การออกเสียง : төгел төгел [tt]
 • การออกเสียง : торнакүз торнакүз [tt]
 • การออกเสียง : кондырак кондырак [tt]
 • การออกเสียง : сөйкәлү сөйкәлү [tt]
 • การออกเสียง : Отеизм (философия) Отеизм (философия) [ru]
 • การออกเสียง : үтекләргә үтекләргә [ba]
 • การออกเสียง : үрмәкчә үрмәкчә [tt]
 • การออกเสียง : куча куча [ru]
 • การออกเสียง : шыртлака шыртлака [tt]
 • การออกเสียง : коралай коралай [tt]
 • การออกเสียง : пышечная пышечная [ru]
 • การออกเสียง : ясканулы ясканулы [tt]
 • การออกเสียง : бөгәзе бөгәзе [tt]
 • การออกเสียง : корма корма [ru]
 • การออกเสียง : чакырым чакырым [tt]
 • การออกเสียง : ашак ашак [cv]
 • การออกเสียง : Орак Орак [chm]
 • การออกเสียง : латка латка [ru]
 • การออกเสียง : чама чама [tt]
 • การออกเสียง : кумышка кумышка [tt]
 • การออกเสียง : тирмән тирмән [ba]
 • การออกเสียง : утрак утрак [tt]
 • การออกเสียง : ярка ярка [bg]
 • การออกเสียง : кучат кучат [tt]
 • การออกเสียง : якар якар [chm]
 • การออกเสียง : ләпләвин ләпләвин [tt]
 • การออกเสียง : поста поста [ru]
 • การออกเสียง : шава шава [tt]
 • การออกเสียง : күземкүз күземкүз [tt]