หมวดหมู่:

день

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงдень

 • การออกเสียง : Доброго дня
  Доброго дня [uk]
 • การออกเสียง : дневное
  дневное [ru]
 • การออกเสียง : օր
  օր [hy]
 • การออกเสียง : 오후에 좋은
  오후에 좋은 [ko]
 • การออกเสียง : 생일이 언제예요?
  생일이 언제예요? [ko]
 • บันทึกการออกเสียง : амш амш [ab] รอการออกเสียง