หมวดหมู่:

география

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงгеография

 • การออกเสียง : Франция Франция [ru]
 • การออกเสียง : jug jug [en]
 • การออกเสียง : Австрия Австрия [ru]
 • การออกเสียง : Япония Япония [ru]
 • การออกเสียง : Беларусь Беларусь [be]
 • การออกเสียง : Австралия Австралия [ru]
 • การออกเสียง : Латвия Латвия [ru]
 • การออกเสียง : Швеция Швеция [ru]
 • การออกเสียง : Италия Италия [ru]
 • การออกเสียง : остров остров [ru]
 • การออกเสียง : Канада Канада [tt]
 • การออกเสียง : Бразилия Бразилия [ru]
 • การออกเสียง : Perm Perm [et]
 • การออกเสียง : океан океан [ru]
 • การออกเสียง : Англия Англия [ru]
 • การออกเสียง : Грозный Грозный [ru]
 • การออกเสียง : Греция Греция [ru]
 • การออกเสียง : Польша Польша [ru]
 • การออกเสียง : Керченский пролив Керченский пролив [ru]
 • การออกเสียง : Киев Киев [ru]
 • การออกเสียง : Швейцария Швейцария [ru]
 • การออกเสียง : Сибирь Сибирь [ru]
 • การออกเสียง : Норвегия Норвегия [ru]
 • การออกเสียง : Португалия Португалия [ru]
 • การออกเสียง : Нигер Нигер [ru]
 • การออกเสียง : Астана Астана [tt]
 • การออกเสียง : Испания Испания [bg]
 • การออกเสียง : Фиджи Фиджи [ru]
 • การออกเสียง : Виктория Виктория [bg]
 • การออกเสียง : Париж Париж [ru]
 • การออกเสียง : Мальта Мальта [ru]
 • การออกเสียง : Петербург Петербург [ru]
 • การออกเสียง : Микронезия Микронезия [ru]
 • การออกเสียง : Иран Иран [ru]
 • การออกเสียง : Everest Everest [en]
 • การออกเสียง : Словакия Словакия [ru]
 • การออกเสียง : Бельгия Бельгия [ru]
 • การออกเสียง : Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау [ru]
 • การออกเสียง : Белфаст Белфаст [ru]
 • การออกเสียง : Лондон Лондон [ru]
 • การออกเสียง : Венесуэла Венесуэла [be]
 • การออกเสียง : Финляндия Финляндия [ru]
 • การออกเสียง : оазис оазис [ru]
 • การออกเสียง : Украина Украина [tt]
 • การออกเสียง : Камчатка Камчатка [ru]
 • การออกเสียง : Исландия Исландия [tt]
 • การออกเสียง : Болгария Болгария [ru]
 • การออกเสียง : Сальвадор Сальвадор [ru]
 • การออกเสียง : Малави Малави [ru]
 • การออกเสียง : вена вена [ru]
 • การออกเสียง : Люксембург Люксембург [ru]
 • การออกเสียง : Hanoi Hanoi [nl]
 • การออกเสียง : Бессарабии Бессарабии [ru]
 • การออกเสียง : Сингапур Сингапур [ru]
 • การออกเสียง : Ирландия Ирландия [ru]
 • การออกเสียง : Эстония Эстония [ru]
 • การออกเสียง : Чехия Чехия [ru]
 • การออกเสียง : айсберг айсберг [uk]
 • การออกเสียง : Татарстан Татарстан [tt]
 • การออกเสียง : Намибия Намибия [ru]
 • การออกเสียง : Кызыл Кызыл [tt]
 • การออกเสียง : полуостров полуостров [ru]
 • การออกเสียง : София София [ru]
 • การออกเสียง : атмосфера атмосфера [ru]
 • การออกเสียง : Албания Албания [ru]
 • การออกเสียง : Княжество Монако Княжество Монако [ru]
 • การออกเสียง : Атлас Атлас [tt]
 • การออกเสียง : Казан Казан [tt]
 • การออกเสียง : Молдова Молдова [ru]
 • การออกเสียง : Гвинея Гвинея [ru]
 • การออกเสียง : Литва Литва [ru]
 • การออกเสียง : Маврикий Маврикий [ru]
 • การออกเสียง : Йошкар-Ола Йошкар-Ола [ru]
 • การออกเสียง : вулкан вулкан [ru]
 • การออกเสียง : Евразия Евразия [ru]
 • การออกเสียง : Кения Кения [ru]
 • การออกเสียง : Неаполь Неаполь [ru]
 • การออกเสียง : Гренада Гренада [ru]
 • การออกเสียง : Уэльс Уэльс [ru]
 • การออกเสียง : Тура Тура [chm]
 • การออกเสียง : Суматра Суматра [uk]
 • การออกเสียง : Чад Чад [ru]
 • การออกเสียง : Берн Берн [ru]
 • การออกเสียง : Аргентина Аргентина [ru]
 • การออกเสียง : Словения Словения [ru]
 • การออกเสียง : Чили Чили [ru]
 • การออกเสียง : Минск Минск [ru]
 • การออกเสียง : Тромсё Тромсё [ru]
 • การออกเสียง : Соединенными Штатами Соединенными Штатами [ru]
 • การออกเสียง : Пакистан Пакистан [ru]
 • การออกเสียง : Месопотамия Месопотамия [ru]
 • การออกเสียง : территория территория [ru]
 • การออกเสียง : Удмуртия Удмуртия [tt]
 • การออกเสียง : Загреб Загреб [ru]
 • การออกเสียง : Уфа Уфа [ru]
 • การออกเสียง : Амстердам Амстердам [ru]
 • การออกเสียง : Бандар-Сери-Бегаван Бандар-Сери-Бегаван [ru]
 • การออกเสียง : Бутан Бутан [ru]
 • การออกเสียง : Африка Африка [ru]
 • การออกเสียง : Лаос Лаос [ru]