หมวดหมู่:

віз

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงвіз

 • การออกเสียง : куча
  куча [ru]
 • การออกเสียง : повозка
  повозка [ru]
 • การออกเสียง : мажа
  мажа [bg]
 • การออกเสียง : хура
  хура [cv]
 • การออกเสียง : грабарка
  грабарка [uk]
 • การออกเสียง : острямок
  острямок [uk]
 • การออกเสียง : Чека
  Чека [ru]
 • การออกเสียง : підгерсть
  підгерсть [uk]
 • การออกเสียง : бідка
  бідка [uk]
 • การออกเสียง : насади
  насади [uk]
 • การออกเสียง : підісок
  підісок [uk]
 • การออกเสียง : віз
  віз [uk]
 • การออกเสียง : паровиця
  паровиця [uk]
 • การออกเสียง : вигідка
  вигідка [uk]
 • การออกเสียง : настрямок
  настрямок [uk]
 • การออกเสียง : підтока
  підтока [uk]
 • การออกเสียง : підвода
  підвода [uk]
 • การออกเสียง : мажара
  мажара [ru]
 • การออกเสียง : васага
  васага [uk]
 • การออกเสียง : штельвага
  штельвага [uk]
 • การออกเสียง : котига
  котига [uk]
 • การออกเสียง : возик
  возик [uk]
 • การออกเสียง : люшня
  люшня [uk]
 • การออกเสียง : тарадайка
  тарадайка [uk]
 • การออกเสียง : війя
  війя [uk]
 • การออกเสียง : васаг
  васаг [uk]
 • การออกเสียง : лушня
  лушня [uk]
 • การออกเสียง : розвора
  розвора [uk]
 • การออกเสียง : біда
  біда [uk]
 • การออกเสียง : бідарка
  бідарка [uk]
 • การออกเสียง : гарба
  гарба [uk]
 • การออกเสียง : крижівниця
  крижівниця [uk]
 • การออกเสียง : полудрабки
  полудрабки [uk]
 • การออกเสียง : кованець
  кованець [uk]