หมวดหมู่:

вы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงвы

  • การออกเสียง : вы вы [ru]
  • บันทึกการออกเสียง : ତୁମେ ତୁମେ [or] รอการออกเสียง