• การออกเสียงคำว่า церафрактус церафрактус [tt]
 • การออกเสียงคำว่า периллус периллус [tt]
 • การออกเสียงคำว่า паникс паникс [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тиресләк тиресләк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า акканат акканат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า агачтишәр агачтишәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า алтынкүз алтынкүз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า керпечебеннәр керпечебеннәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ‬филчек‬ ‬филчек‬ [tt]
 • การออกเสียงคำว่า адмирал адмирал [ru]
 • การออกเสียงคำว่า москит москит [ru]
 • การออกเสียงคำว่า цеце цеце [tt]
 • การออกเสียงคำว่า теленомус теленомус [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цикада цикада [ru]
 • การออกเสียงคำว่า бронзак бронзак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า скарабей скарабей [ru]
 • การออกเสียงคำว่า термит термит [ru]
 • การออกเสียงคำว่า йөзгәләк йөзгәләк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тешләч тешләч [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шомачык шомачык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า калканчык калканчык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า балкарак балкарак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ябалакчык ябалакчык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า йөгерчек йөгерчек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า дөябаш дөябаш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า озынборын озынборын [tt]
 • การออกเสียงคำว่า суүлчәр суүлчәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า йонлач йонлач [tt]
 • การออกเสียงคำว่า божан божан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шөпшә шөпшә [tt]