หมวดหมู่:

быть

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงбыть

  • การออกเสียง : be be [en]
  • การออกเสียง : vara vara [sv]
  • การออกเสียง : буду буду [ru]
  • การออกเสียง : будут будут [ru]
  • การออกเสียง : будьте будьте [ru]
  • การออกเสียง : будь будь [ru]
  • การออกเสียง : будучи будучи [ru]
  • การออกเสียง : есь есь [ru]