หมวดหมู่:

Быков Сотников 2

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงБыков Сотников 2

 • การออกเสียง : один
  один [ru]
 • การออกเสียง : два
  два [ru]
 • การออกเสียง : 1
  1 [cs]
 • การออกเสียง : нет
  нет [ru]
 • การออกเสียง : 2
  2 [de]
 • การออกเสียง : вода
  вода [ru]
 • การออกเสียง : да
  да [ru]
 • การออกเสียง : ты
  ты [ru]
 • การออกเสียง : война
  война [ru]
 • การออกเสียง : делать
  делать [ru]
 • การออกเสียง : Земля
  Земля [ru]
 • การออกเสียง : три
  три [ru]
 • การออกเสียง : счастье
  счастье [ru]
 • การออกเสียง : пять
  пять [ru]
 • การออกเสียง : ничего
  ничего [ru]
 • การออกเสียง : снег
  снег [ru]
 • การออกเสียง : двенадцать
  двенадцать [ru]
 • การออกเสียง : другой
  другой [ru]
 • การออกเสียง : ночь
  ночь [ru]
 • การออกเสียง : оно
  оно [ru]
 • การออกเสียง : много
  много [ru]
 • การออกเสียง : деревня
  деревня [ru]
 • การออกเสียง : прямо
  прямо [ru]
 • การออกเสียง : лицо
  лицо [ru]
 • การออกเสียง : вперёд
  вперёд [ru]
 • การออกเสียง : первый
  первый [ru]
 • การออกเสียง : куда
  куда [ru]
 • การออกเสียง : месяц
  месяц [be]
 • การออกเสียง : хочу
  хочу [ru]
 • การออกเสียง : плохо
  плохо [ru]
 • การออกเสียง : утро
  утро [ru]
 • การออกเสียง : шесть
  шесть [ru]
 • การออกเสียง : сколько
  сколько [ru]
 • การออกเสียง : поехали
  поехали [ru]
 • การออกเสียง : кровь
  кровь [ru]
 • การออกเสียง : далеко
  далеко [ru]
 • การออกเสียง : совсем
  совсем [ru]
 • การออกเสียง : тяжело
  тяжело [ru]
 • การออกเสียง : ветер
  ветер [ru]
 • การออกเสียง : впереди
  впереди [ru]
 • การออกเสียง : мост
  мост [ru]
 • การออกเสียง : глубокий
  глубокий [ru]
 • การออกเสียง : трактор
  трактор [ru]
 • การออกเสียง : тридцать
  тридцать [ru]
 • การออกเสียง : град
  град [ru]
 • การออกเสียง : этот
  этот [ru]
 • การออกเสียง : действительно
  действительно [ru]
 • การออกเสียง : серый
  серый [ru]
 • การออกเสียง : кем
  кем [ru]
 • การออกเสียง : уши
  уши [ru]
 • การออกเสียง : момент
  момент [ru]
 • การออกเสียง : вдруг
  вдруг [ru]
 • การออกเสียง : медленно
  медленно [ru]
 • การออกเสียง : огонь
  огонь [ru]
 • การออกเสียง : вместе
  вместе [ru]
 • การออกเสียง : надо
  надо [ru]
 • การออกเสียง : последний
  последний [ru]
 • การออกเสียง : чувство
  чувство [ru]
 • การออกเสียง : себя
  себя [ru]
 • การออกเสียง : опять
  опять [ru]
 • การออกเสียง : сильный
  сильный [ru]
 • การออกเสียง : путь
  путь [ru]
 • การออกเสียง : юг
  юг [ru]
 • การออกเสียง : между
  между [ru]
 • การออกเสียง : давай
  давай [ru]
 • การออกเสียง : победа
  победа [ru]
 • การออกเสียง : небольшой
  небольшой [ru]
 • การออกเสียง : совершенно
  совершенно [ru]
 • การออกเสียง : поздно
  поздно [ru]
 • การออกเสียง : возможность
  возможность [ru]
 • การออกเสียง : следующий
  следующий [ru]
 • การออกเสียง : институт
  институт [ru]
 • การออกเสียง : дело
  дело [ru]
 • การออกเสียง : голос
  голос [ru]
 • การออกเสียง : обязательно
  обязательно [ru]
 • การออกเสียง : напротив
  напротив [ru]
 • การออกเสียง : эта
  эта [ru]
 • การออกเสียง : чей
  чей [ru]
 • การออกเสียง : колесо
  колесо [ru]
 • การออกเสียง : потому
  потому [ru]
 • การออกเสียง : спокойной
  спокойной [ru]
 • การออกเสียง : понял
  понял [ru]
 • การออกเสียง : запад
  запад [ru]
 • การออกเสียง : тот
  тот [ru]
 • การออกเสียง : ждать
  ждать [ru]
 • การออกเสียง : легче
  легче [ru]
 • การออกเสียง : дым
  дым [tt]
 • การออกเสียง : факт
  факт [ru]
 • การออกเสียง : пыль
  пыль [ru]
 • การออกเสียง : сам
  сам [ru]
 • การออกเสียง : удачи
  удачи [ru]
 • การออกเสียง : сначала
  сначала [ru]
 • การออกเสียง : отвечать
  отвечать [ru]
 • การออกเสียง : усталость
  усталость [ru]
 • การออกเสียง : станция
  станция [ru]
 • การออกเสียง : те
  те [ru]
 • การออกเสียง : жаль
  жаль [ru]
 • การออกเสียง : почти
  почти [ru]
 • การออกเสียง : вокруг
  вокруг [ru]
 • การออกเสียง : зубы
  зубы [ru]