หมวดหมู่:

Бог

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงБог

 • การออกเสียง : черк черк [udm]
 • การออกเสียง : мин мин [tt]
 • การออกเสียง : Кетцалькоатльтенотчетланчапультепека Кетцалькоатльтенотчетланчапультепека [ru]
 • การออกเสียง : мом мом [chm]
 • การออกเสียง : Աստծուն Աստծուն [hy]
 • การออกเสียง : Инмар Инмар [udm]
 • การออกเสียง : Иисус Христос Иисус Христос [ru]
 • การออกเสียง : Եհովա Եհովա [hy]
 • การออกเสียง : Иштар Иштар [ru]
 • การออกเสียง : Ходай Ходай [tt]
 • การออกเสียง : Եհովա Աստված Եհովա Աստված [hy]
 • บันทึกการออกเสียง : Анцәа Анцәа [ab] รอการออกเสียง