หมวดหมู่:

Баляслаў Прус Лялька

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงБаляслаў Прус Лялька

 • การออกเสียง : не
  не [ru]
 • การออกเสียง : свет
  свет [ru]
 • การออกเสียง : на
  на [uk]
 • การออกเสียง : а
  а [ru]
 • การออกเสียง : у
  у [ru]
 • การออกเสียง : без
  без [tt]
 • การออกเสียง : тысяча
  тысяча [ru]
 • การออกเสียง : ў
  ў [be]
 • การออกเสียง : з
  з [ru]
 • การออกเสียง : над
  над [uk]
 • การออกเสียง : Павел
  Павел [ru]
 • การออกเสียง : як
  як [be]
 • การออกเสียง : жарко
  жарко [ru]
 • การออกเสียง : дзве
  дзве [be]
 • การออกเสียง : druk
  druk [yi]
 • การออกเสียง : што
  што [sr]
 • การออกเสียง : фирма
  фирма [ru]
 • การออกเสียง : Варшава
  Варшава [ru]
 • การออกเสียง : або
  або [be]
 • การออกเสียง : лялька
  лялька [uk]
 • การออกเสียง : папы
  папы [ru]
 • การออกเสียง : праз
  праз [bg]
 • การออกเสียง : дзе
  дзе [be]
 • การออกเสียง : разам
  разам [be]
 • การออกเสียง : дыму
  дыму [ru]
 • การออกเสียง : пра
  пра [ru]
 • การออกเสียง : заняты
  заняты [ru]
 • การออกเสียง : ні
  ні [uk]
 • การออกเสียง : Шкло
  Шкло [be]
 • การออกเสียง : курза
  курза [ce]
 • การออกเสียง : шмат
  шмат [ru]
 • การออกเสียง : калі
  калі [be]
 • การออกเสียง : быў
  быў [be]
 • การออกเสียง : новага
  новага [be]
 • การออกเสียง : моўная
  моўная [be]
 • การออกเสียง : гэтак
  гэтак [be]
 • การออกเสียง : шаноўныя
  шаноўныя [be]
 • การออกเสียง : бацькі
  бацькі [be]
 • การออกเสียง : oprawa
  oprawa [pl]
 • การออกเสียง : вар'ят
  вар'ят [be]
 • การออกเสียง : першы
  першы [be]
 • การออกเสียง : палітычны
  палітычны [be]
 • การออกเสียง : раман
  раман [chm]
 • การออกเสียง : абмяркоўвалі
  абмяркоўвалі [be]
 • การออกเสียง : альбо
  альбо [be]
 • การออกเสียง : заклад
  заклад [tt]
 • การออกเสียง : дзеянні
  дзеянні [be]
 • การออกเสียง : аднолькава
  аднолькава [be]
 • การออกเสียง : адны
  адны [be]
 • การออกเสียง : выглядае
  выглядае [be]
 • การออกเสียง : Sp. z o.o.
  Sp. z o.o. [pl]
 • การออกเสียง : збіраліся
  збіраліся [be]
 • การออกเสียง : горача
  горача [be]
 • การออกเสียง : менш
  менш [uk]
 • การออกเสียง : кварталу
  кварталу [ru]
 • การออกเสียง : пераклад
  пераклад [be]
 • การออกเสียง : напачатку
  напачатку [be]
 • การออกเสียง : іншыя
  іншыя [be]
 • การออกเสียง : будучыню
  будучыню [be]
 • การออกเสียง : раздзел
  раздзел [be]
 • การออกเสียง : фірмы
  фірмы [be]
 • การออกเสียง : купцы
  купцы [ru]
 • การออกเสียง : Прус
  Прус [uk]
 • การออกเสียง : галантарэйнае
  галантарэйнае [be]
 • การออกเสียง : восьмага
  восьмага [be]
 • การออกเสียง : галіны
  галіны [be]
 • การออกเสียง : Мікалай
  Мікалай [be]
 • การออกเสียง : крамы
  крамы [be]
 • การออกเสียง : Кракаўскага
  Кракаўскага [be]
 • การออกเสียง : Мак-Магона
  Мак-Магона [ru]
 • การออกเสียง : ваколіцаў
  ваколіцаў [be]
 • การออกเสียง : Hrubieszowska
  Hrubieszowska [pl]
 • การออกเสียง : варшаўскія
  варшаўскія [be]
 • การออกเสียง : ішлі
  ішлі [be]
 • การออกเสียง : вайны
  вайны [be]
 • การออกเสียง : еўрапейскае
  еўрапейскае [be]
 • การออกเสียง : Баляслаў
  Баляслаў [be]
 • การออกเสียง : Вакульскі
  Вакульскі [be]
 • การออกเสียง : быў заняты
  быў заняты [be]
 • การออกเสียง : напачатку 1878 году
  напачатку 1878 году [be]
 • การออกเสียง : бутэлек
  бутэлек [be]
 • การออกเสียง : мажлівасцю
  мажлівасцю [be]
 • การออกเสียง : Жарко (прозвішча)
  Жарко (прозвішча) [be]
 • การออกเสียง : сан-стэфанскім
  сан-стэфанскім [be]
 • การออกเสียง : авантурнікам
  авантурнікам [be]
 • การออกเสียง : Галіна (імя)
  Галіна (імя) [be]
 • การออกเสียง : выбарамі
  выбарамі [be]
 • การออกเสียง : замірэннем
  замірэннем [be]
 • การออกเสียง : прэзідэнта
  прэзідэнта [be]
 • การออกเสียง : Хаўстовіча
  Хаўстовіча [be]
 • การออกเสียง : густых
  густых [ru]
 • การออกเสียง : семдзесят
  семдзесят [be]
 • การออกเสียง : сцвярджалі
  сцвярджалі [be]
 • การออกเสียง : Міколы
  Міколы [be]
 • การออกเสียง : вокладкі
  вокладкі [be]
 • การออกเสียง : Галіны (родны склон)
  Галіны (родны склон) [be]
 • การออกเสียง : тысячы
  тысячы [be]
 • การออกเสียง : прафесар
  прафесар [be]
 • การออกเสียง : складаў
  складаў [be]
 • การออกเสียง : трынаццаты
  трынаццаты [be]