• การออกเสียงคำว่า килонова килонова [tt]
 • การออกเสียงคำว่า макронова макронова [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Евдокс Евдокс [ru]
 • การออกเสียงคำว่า astronomija astronomija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า венерианская венерианская [ru]
 • การออกเสียงคำว่า октант октант [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Тимер Казык Тимер Казык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า наугольник наугольник [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Змееносец Змееносец [ru]
 • การออกเสียงคำว่า жертвенник жертвенник [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☍ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☌ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☋ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ⛎ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ★ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☀ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☊ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า кастор кастор [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Җәүзә Җәүзә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า антиапекс антиапекс [tt]
 • การออกเสียงคำว่า прозерпина прозерпина [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Гималия Гималия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Киек Каз Юлы Киек Каз Юлы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ☉ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ♁ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ⊕ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ♂ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☄ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ☽ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ♀ [en]