หมวดหมู่:

алмашлык

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงалмашлык

 • การออกเสียง : кем кем [ru]
 • การออกเสียง : ни ни [tt]
 • การออกเสียง : кайчан кайчан [tt]
 • การออกเสียง : шулай шулай [tt]
 • การออกเสียง : ниткән ниткән [tt]
 • การออกเสียง : үз үз [tt]
 • การออกเสียง : нинди нинди [tt]
 • การออกเสียง : ул ул [tt]
 • การออกเสียง : мине мине [tt]
 • การออกเสียง : ниндирәк ниндирәк [tt]
 • การออกเสียง : бу бу [tt]
 • การออกเสียง : нәрсәгәдер нәрсәгәдер [tt]
 • การออกเสียง : нихәтле нихәтле [tt]
 • การออกเสียง : кай кай [tt]
 • การออกเสียง : күпме күпме [tt]
 • การออกเสียง : һәрнәрсә һәрнәрсә [tt]
 • การออกเสียง : нигә нигә [tt]
 • การออกเสียง : моны моны [ru]
 • การออกเสียง : шундый шундый [tt]
 • การออกเสียง : кемдер кемдер [tt]
 • การออกเสียง : үзе үзе [tt]
 • การออกเสียง : мондый мондый [tt]
 • การออกเสียง : нәрсә нәрсә [tt]
 • การออกเสียง : нәрсәдер нәрсәдер [tt]
 • การออกเสียง : һәрбересе һәрбересе [tt]
 • การออกเสียง : ниндидер ниндидер [tt]
 • การออกเสียง : моңа моңа [tt]
 • การออกเสียง : бөтенесе бөтенесе [tt]
 • การออกเสียง : нидән нидән [tt]
 • การออกเสียง : шул шул [tt]
 • การออกเสียง : һәртөрле һәртөрле [tt]
 • การออกเสียง : нигәдер нигәдер [tt]
 • การออกเสียง : монысы монысы [tt]
 • การออกเสียง : берсе берсе [tt]
 • การออกเสียง : кайбер кайбер [tt]
 • การออกเสียง : шуңа шуңа [tt]
 • การออกเสียง : нилектән нилектән [tt]