หมวดหมู่:

алмашлыклар

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงалмашлыклар

 • การออกเสียงคำว่า без без [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кем кем [ru]
 • การออกเสียงคำว่า кайда кайда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кайчан кайчан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า мин мин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ничәшәрләп ничәшәрләп [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ни ни [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Кайсы Кайсы [chm]
 • การออกเสียงคำว่า шулай шулай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า җыенысы җыенысы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ниткән ниткән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үз үз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า теге теге [ba]
 • การออกเสียงคำว่า һәркем һәркем [tt]
 • การออกเสียงคำว่า каядыр каядыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тегендә тегендә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кемнеңдер кемнеңдер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нинди нинди [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзебезгә үзебезгә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәммәсе һәммәсе [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бөтен бөтен [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәр һәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аңардан аңардан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ул ул [tt]
 • การออกเสียงคำว่า никтер никтер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า беркемгә беркемгә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барысын барысын [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үземнеке үземнеке [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәркемнең һәркемнең [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шушы шушы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Анда Анда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барлык барлык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า сез сез [tt]
 • การออกเสียงคำว่า болар болар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аңарда аңарда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һичберәү һичберәү [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәркайсының һәркайсының [tt]
 • การออกเสียงคำว่า миндә миндә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һич һич [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ниндирәк ниндирәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тегеләй тегеләй [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барысы барысы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барысында барысында [tt]
 • การออกเสียงคำว่า мине мине [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Алай Алай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шуны шуны [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бернинди бернинди [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нәрсәгәдер нәрсәгәдер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нихәтле нихәтле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тегенди тегенди [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кая кая [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бу бу [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кай кай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า берникадәр берникадәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шунда шунда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзеннән үзеннән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәркемдәге һәркемдәге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кайсыберсен кайсыберсен [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тегесендәге тегесендәге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аларга аларга [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәрберебез һәрберебез [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзләренеке үзләренеке [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аларнымы аларнымы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า моңарга моңарга [tt]
 • การออกเสียงคำว่า монда монда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тегеләрнеке тегеләрнеке [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәркайсыгыз һәркайсыгыз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барчабыздагы барчабыздагы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәркемдә һәркемдә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า алардан алардан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нәрсәнедер нәрсәнедер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тегеннән тегеннән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәрберегездә һәрберегездә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аңарга аңарга [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзегездәге үзегездәге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า берәүдә берәүдә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барысына барысына [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәммәгезнең һәммәгезнең [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һичберсен һичберсен [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәммәбездән һәммәбездән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า барыбыздагы барыбыздагы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า моның моның [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәммәбез һәммәбез [tt]
 • การออกเสียงคำว่า безгәме безгәме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า миңамы миңамы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аныкымы аныкымы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шуларда шуларда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бернихәтле бернихәтле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзләреннән үзләреннән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า берәү берәү [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәрнәрсә һәрнәрсә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзегезне үзегезне [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзләрендә үзләрендә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кемнәндер кемнәндер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า берсенеке берсенеке [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәрбарчагызны һәрбарчагызны [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәрбер һәрбер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һичкемне һичкемне [tt]
 • การออกเสียงคำว่า күпме күпме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า һәрберегездән һәрберегездән [tt]