• การออกเสียงคำว่า Кайсы Кайсы [chm]
 • การออกเสียงคำว่า Анда Анда [tt]
 • การออกเสียงคำว่า болары болары [tt]
 • การออกเสียงคำว่า монысынамы монысынамы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า монысындамы монысындамы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า монысынмы монысынмы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า монысыннанмы монысыннанмы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า монысымы монысымы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Алай Алай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า безнекеме безнекеме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า минекеме минекеме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аныкымы аныкымы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า сезнекеме сезнекеме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аларныкымы аларныкымы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า синекеме синекеме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า улмы улмы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า синме синме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า безме безме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า минме минме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า сезме сезме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า алармы алармы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า миннәнме миннәнме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аңамы аңамы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бездәме бездәме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า сезгәме сезгәме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า андамы андамы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า синдәме синдәме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า аңарданмы аңарданмы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า безнеме безнеме [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бусымы бусымы [tt]