หมวดหมู่:

алмашлыклар

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงалмашлыклар

 • การออกเสียง : без
  без [tt]
 • การออกเสียง : кем
  кем [ru]
 • การออกเสียง : кайда
  кайда [tt]
 • การออกเสียง : мин
  мин [tt]
 • การออกเสียง : ни
  ни [tt]
 • การออกเสียง : кайчан
  кайчан [tt]
 • การออกเสียง : ничәшәрләп
  ничәшәрләп [tt]
 • การออกเสียง : шулай
  шулай [tt]
 • การออกเสียง : Кайсы
  Кайсы [chm]
 • การออกเสียง : җыенысы
  җыенысы [tt]
 • การออกเสียง : ниткән
  ниткән [tt]
 • การออกเสียง : үз
  үз [tt]
 • การออกเสียง : теге
  теге [tt]
 • การออกเสียง : тегендә
  тегендә [tt]
 • การออกเสียง : һәркем
  һәркем [tt]
 • การออกเสียง : каядыр
  каядыр [tt]
 • การออกเสียง : нинди
  нинди [tt]
 • การออกเสียง : ул
  ул [tt]
 • การออกเสียง : бөтен
  бөтен [tt]
 • การออกเสียง : кемнеңдер
  кемнеңдер [tt]
 • การออกเสียง : үзебезгә
  үзебезгә [tt]
 • การออกเสียง : һәммәсе
  һәммәсе [tt]
 • การออกเสียง : һәр
  һәр [tt]
 • การออกเสียง : аңардан
  аңардан [tt]
 • การออกเสียง : никтер
  никтер [tt]
 • การออกเสียง : беркемгә
  беркемгә [tt]
 • การออกเสียง : барысын
  барысын [tt]
 • การออกเสียง : үземнеке
  үземнеке [tt]
 • การออกเสียง : һәркемнең
  һәркемнең [tt]
 • การออกเสียง : Анда
  Анда [tt]
 • การออกเสียง : шушы
  шушы [tt]
 • การออกเสียง : сез
  сез [tt]
 • การออกเสียง : барлык
  барлык [tt]
 • การออกเสียง : болар
  болар [tt]
 • การออกเสียง : мине
  мине [tt]
 • การออกเสียง : аңарда
  аңарда [tt]
 • การออกเสียง : һичберәү
  һичберәү [tt]
 • การออกเสียง : һәркайсының
  һәркайсының [tt]
 • การออกเสียง : һич
  һич [tt]
 • การออกเสียง : миндә
  миндә [tt]
 • การออกเสียง : ниндирәк
  ниндирәк [tt]
 • การออกเสียง : барысы
  барысы [tt]
 • การออกเสียง : тегеләй
  тегеләй [tt]
 • การออกเสียง : барысында
  барысында [tt]
 • การออกเสียง : Алай
  Алай [tt]
 • การออกเสียง : бу
  бу [tt]
 • การออกเสียง : шуны
  шуны [tt]
 • การออกเสียง : нәрсәгәдер
  нәрсәгәдер [tt]
 • การออกเสียง : бернинди
  бернинди [tt]
 • การออกเสียง : нихәтле
  нихәтле [tt]
 • การออกเสียง : кая
  кая [tt]
 • การออกเสียง : кай
  кай [tt]
 • การออกเสียง : тегенди
  тегенди [tt]
 • การออกเสียง : ничек
  ничек [tt]
 • การออกเสียง : берникадәр
  берникадәр [tt]
 • การออกเสียง : миңа
  миңа [tt]
 • การออกเสียง : шунда
  шунда [tt]
 • การออกเสียง : монда
  монда [tt]
 • การออกเสียง : үзеннән
  үзеннән [tt]
 • การออกเสียง : аларга
  аларга [tt]
 • การออกเสียง : алардан
  алардан [tt]
 • การออกเสียง : һәркемдәге
  һәркемдәге [tt]
 • การออกเสียง : кайсыберсен
  кайсыберсен [tt]
 • การออกเสียง : һәрберебез
  һәрберебез [tt]
 • การออกเสียง : тегесендәге
  тегесендәге [tt]
 • การออกเสียง : үзләренеке
  үзләренеке [tt]
 • การออกเสียง : аларнымы
  аларнымы [tt]
 • การออกเสียง : моңарга
  моңарга [tt]
 • การออกเสียง : тегеләрнеке
  тегеләрнеке [tt]
 • การออกเสียง : һәркайсыгыз
  һәркайсыгыз [tt]
 • การออกเสียง : барчабыздагы
  барчабыздагы [tt]
 • การออกเสียง : аңарга
  аңарга [tt]
 • การออกเสียง : һәркемдә
  һәркемдә [tt]
 • การออกเสียง : нәрсәнедер
  нәрсәнедер [tt]
 • การออกเสียง : тегеннән
  тегеннән [tt]
 • การออกเสียง : алар
  алар [tt]
 • การออกเสียง : һәрберегездә
  һәрберегездә [tt]
 • การออกเสียง : үзегездәге
  үзегездәге [tt]
 • การออกเสียง : барысына
  барысына [tt]
 • การออกเสียง : бары
  бары [tt]
 • การออกเสียง : берәүдә
  берәүдә [tt]
 • การออกเสียง : нигә
  нигә [tt]
 • การออกเสียง : берәү
  берәү [tt]
 • การออกเสียง : моның
  моның [tt]
 • การออกเสียง : һәммәгезнең
  һәммәгезнең [tt]
 • การออกเสียง : һичберсен
  һичберсен [tt]
 • การออกเสียง : күпме
  күпме [tt]
 • การออกเสียง : һәммәбездән
  һәммәбездән [tt]
 • การออกเสียง : барыбыздагы
  барыбыздагы [tt]
 • การออกเสียง : безгәме
  безгәме [tt]
 • การออกเสียง : һәммәбез
  һәммәбез [tt]
 • การออกเสียง : миңамы
  миңамы [tt]
 • การออกเสียง : аныкымы
  аныкымы [tt]
 • การออกเสียง : шуларда
  шуларда [tt]
 • การออกเสียง : бернихәтле
  бернихәтле [tt]
 • การออกเสียง : үзләреннән
  үзләреннән [tt]
 • การออกเสียง : сиңа
  сиңа [tt]
 • การออกเสียง : үзегезне
  үзегезне [tt]
 • การออกเสียง : һәрнәрсә
  һәрнәрсә [tt]
 • การออกเสียง : үзләрендә
  үзләрендә [tt]