หมวดหมู่:

αριθμοί

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงαριθμοί

 • การออกเสียง : 1.000.000 - um milhão 1.000.000 - um milhão [pt]
 • การออกเสียง : 10 - dez 10 - dez [pt]
 • การออกเสียง : 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียง : 70 - setenta 70 - setenta [pt]
 • การออกเสียง : 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : 1.000 - mil 1.000 - mil [pt]
 • การออกเสียง : 60 - sessenta 60 - sessenta [pt]
 • การออกเสียง : 0 - zero 0 - zero [pt]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : 555 555 [es]
 • การออกเสียง : 50 - cinquenta 50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียง : 123 123 [el]
 • การออกเสียง : 1,001 1,001 [en]
 • การออกเสียง : 100 000 100 000 [pl]
 • การออกเสียง : 11 - onze 11 - onze [pt]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : 100 - cem 100 - cem [pt]
 • การออกเสียง : 777 777 [el]
 • การออกเสียง : 111 111 [uz]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : 444 444 [pl]
 • การออกเสียง : 213 213 [el]
 • การออกเสียง : 312 312 [el]
 • การออกเสียง : 888 888 [el]
 • การออกเสียง : 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • การออกเสียง : sétima sétima [pt]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : քսան մեկ քսան մեկ [hy]
 • การออกเสียง : 1013 1013 [el]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : տաս տաս [hy]
 • การออกเสียง : 201 201 [el]
 • การออกเสียง : 612 612 [el]
 • การออกเสียง : 1061 1061 [el]
 • การออกเสียง : 212 212 [el]
 • การออกเสียง : 501 501 [el]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • การออกเสียง : 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • การออกเสียง : 601 601 [el]
 • การออกเสียง : 1012 1012 [el]
 • การออกเสียง : երկու երկու [hy]