• การออกเสียงคำว่า 5 bost 5 bost [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 8 zortzi 8 zortzi [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 10 hamar 10 hamar [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 11 hamaika 11 hamaika [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 18 hemezortzi 18 hemezortzi [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 100 000 100 000 [pl]
 • การออกเสียงคำว่า տաս տաս [hy]
 • การออกเสียงคำว่า քսան մեկ քսան մեկ [hy]
 • การออกเสียงคำว่า երկու երկու [hy]
 • การออกเสียงคำว่า 1,001 1,001 [en]
 • การออกเสียงคำว่า 11 - onze 11 - onze [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 50 - cinquenta 50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 1.000.000 - um milhão 1.000.000 - um milhão [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 3 hiru 3 hiru [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 2 bi 2 bi [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 7 zazpi 7 zazpi [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 4 lau 4 lau [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 12 hamabi 12 hamabi [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 13 hamahiru 13 hamahiru [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 14 hamalau 14 hamalau [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 15 hamabost 15 hamabost [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 16 hamasei 16 hamasei [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 17 hamazazpi 17 hamazazpi [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 20 hogei 20 hogei [eu]
 • การออกเสียงคำว่า 5000 5000 [de]
 • การออกเสียงคำว่า sétima sétima [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 0 - zero 0 - zero [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 9 - nove 9 - nove [pt]