หมวดหมู่:

șalapeño

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงșalapeño

  • การออกเสียง : jalapeño
    jalapeño [es]