หมวดหมู่:

Świecie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงŚwiecie

  • การออกเสียง : świecie świecie [pl]