หมวดหมู่:

święto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงświęto

 • การออกเสียง : wigilia wigilia [pl]
 • การออกเสียง : Dzień Kobiet Dzień Kobiet [pl]
 • การออกเสียง : Wielkanoc Wielkanoc [pl]
 • การออกเสียง : przebierańcy przebierańcy [pl]
 • การออกเสียง : odświętność odświętność [pl]
 • การออกเสียง : Boże Narodzenie Boże Narodzenie [pl]
 • การออกเสียง : fajerwerki fajerwerki [pl]
 • การออกเสียง : na Wigilię na Wigilię [pl]
 • การออกเสียง : Barbórka Barbórka [pl]
 • การออกเสียง : przyszłoroczne przyszłoroczne [pl]
 • การออกเสียง : Święto Dziękczynienia Święto Dziękczynienia [pl]
 • การออกเสียง : publiczne publiczne [pl]
 • การออกเสียง : Święto Pracy Święto Pracy [pl]
 • การออกเสียง : Konstytucja 3 Maja Konstytucja 3 Maja [pl]
 • การออกเสียง : Święto Wojska Polskiego Święto Wojska Polskiego [pl]
 • การออกเสียง : lajkonik lajkonik [pl]
 • การออกเสียง : balonik balonik [pl]
 • การออกเสียง : kupała kupała [pl]
 • การออกเสียง : górnicze górnicze [pl]
 • การออกเสียง : narodowe narodowe [pl]
 • การออกเสียง : palmowa palmowa [pl]
 • การออกเสียง : zielonoświątkowe zielonoświątkowe [pl]
 • การออกเสียง : wielkanocne wielkanocne [pl]
 • การออกเสียง : przedświąteczny przedświąteczny [pl]
 • การออกเสียง : godowa godowa [pl]
 • การออกเสียง : Święto 1 (= pierwszego) Maja Święto 1 (= pierwszego) Maja [pl]
 • การออกเสียง : Święto Zmarłych Święto Zmarłych [pl]
 • การออกเสียง : kalendarzowe kalendarzowe [pl]
 • การออกเสียง : tłustoczwartkowy tłustoczwartkowy [pl]
 • การออกเสียง : świąteczne świąteczne [pl]
 • การออกเสียง : od święta od święta [pl]