หมวดหมู่:

ślimak

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงślimak

  • การออกเสียง : ślimaczyć się ślimaczyć się [pl]
  • การออกเสียง : grzebuła grzebuła [pl]
  • การออกเสียง : ślimakowa ślimakowa [pl]
  • การออกเสียง : żyworódka żyworódka [pl]
  • การออกเสียง : ślimaczek ślimaczek [pl]
  • การออกเสียง : Achatina Achatina [de]
  • การออกเสียง : guzdrała guzdrała [pl]
  • การออกเสียง : muszelka muszelka [pl]
  • การออกเสียง : achatina zwyczajna achatina zwyczajna [pl]
  • การออกเสียง : zatoczek zatoczek [pl]