หมวดหมู่:

ślad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงślad

 • การออกเสียง : szczurzy szczurzy [pl]
 • การออกเสียง : wilczy wilczy [pl]
 • การออกเสียง : słoniowy słoniowy [pl]
 • การออกเสียง : pozostały pozostały [pl]
 • การออกเสียง : Pozostaną ślady dawnych dni! Pozostaną ślady dawnych dni! [pl]
 • การออกเสียง : bez śladu bez śladu [pl]
 • การออกเสียง : borsuczy borsuczy [pl]
 • การออกเสียง : wężowy wężowy [pl]
 • การออกเสียง : niedźwiedzi niedźwiedzi [pl]
 • การออกเสียง : zatrzeć się zatrzeć się [pl]
 • การออกเสียง : śladowy śladowy [pl]
 • การออกเสียง : śladowe śladowe [pl]
 • การออกเสียง : po śladzie po śladzie [pl]
 • การออกเสียง : ślady bytności ślady bytności [pl]