หมวดหมู่:

œnologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงœnologie

  • การออกเสียง : Capiteux Capiteux [fr]
  • การออกเสียง : Ampélographie Ampélographie [fr]