หมวดหมู่:

Česko

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงČesko

  • การออกเสียง : Česko Česko [cs]
  • การออกเสียง : Syyria Syyria [fi]