หมวดหมู่:

ülke

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงülke

  • การออกเสียง : Belize Belize [en]
  • การออกเสียง : Irak Irak [hr]
  • การออกเสียง : Kolombiya Kolombiya [tr]
  • การออกเสียง : tanzanya tanzanya [tr]
  • การออกเสียง : Abhazya Abhazya [tr]
  • การออกเสียง : Birleşik Krallık Birleşik Krallık [tr]