หมวดหมู่:

ülke

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงülke

 • การออกเสียง : Belize
  Belize [en]
 • การออกเสียง : Irak
  Irak [hr]
 • การออกเสียง : Kolombiya
  Kolombiya [tr]
 • การออกเสียง : tanzanya
  tanzanya [tr]
 • การออกเสียง : Abhazya
  Abhazya [tr]
 • การออกเสียง : Birleşik Krallık
  Birleşik Krallık [tr]