หมวดหมู่:

éire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงéire

  • การออกเสียง : Luimneach Luimneach [ga]
  • การออกเสียง : Éire Éire [ga]