หมวดหมู่:

ç

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงç

  • การออกเสียง : maçã
    maçã [pt]
  • การออกเสียง : suposições
    suposições [pt]