หมวดหมู่:

ç

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงç

  • การออกเสียง : maçã maçã [pt]
  • การออกเสียง : suposições suposições [pt]