หมวดหมู่:

(Ty) ~ tam sam

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(Ty) ~ tam sam

  • การออกเสียง : będziesz będziesz [pl]