หมวดหมู่:

(to a male) Get married

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(to a male) Get married

  • การออกเสียง : Ożeń się Ożeń się [pl]