หมวดหมู่:

(of a male/masculine noun) white

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(of a male/masculine noun) white

  • การออกเสียง : biały
    biały [pl]
  • การออกเสียง : białego
    białego [pl]