หมวดหมู่:

(of a male/masculine noun) surprised

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(of a male/masculine noun) surprised

  • การออกเสียง : zdumiał
    zdumiał [pl]