หมวดหมู่:

(of a friend/family member) You will understand/comprehend

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(of a friend/family member) You will understand/comprehend

  • การออกเสียง : zrozumiesz zrozumiesz [pl]