หมวดหมู่:

( Быков Сотников)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง( Быков Сотников)

 • การออกเสียง : один
  один [ru]
 • การออกเสียง : привет
  привет [ru]
 • การออกเสียง : здравствуйте
  здравствуйте [ru]
 • การออกเสียง : говорить
  говорить [ru]
 • การออกเสียง : пожалуйста
  пожалуйста [ru]
 • การออกเสียง : два
  два [ru]
 • การออกเสียง : хорошо
  хорошо [ru]
 • การออกเสียง : собака
  собака [ru]
 • การออกเสียง : нет
  нет [ru]
 • การออกเสียง : молодец
  молодец [ru]
 • การออกเสียง : язык
  язык [ru]
 • การออกเสียง : и
  и [ru]
 • การออกเสียง : 13
  13 [ru]
 • การออกเสียง : радость
  радость [ru]
 • การออกเสียง : четыре
  четыре [ru]
 • การออกเสียง : кошка
  кошка [ru]
 • การออกเสียง : я
  я [ru]
 • การออกเสียง : вода
  вода [ru]
 • การออกเสียง : конечно
  конечно [ru]
 • การออกเสียง : здесь
  здесь [ru]
 • การออกเสียง : жизнь
  жизнь [ru]
 • การออกเสียง : да
  да [ru]
 • การออกเสียง : ты
  ты [ru]
 • การออกเสียง : 5
  5 [en]
 • การออกเสียง : 14
  14 [fr]
 • การออกเสียง : водка
  водка [ru]
 • การออกเสียง : 19
  19 [fa]
 • การออกเสียง : день
  день [ru]
 • การออกเสียง : 12
  12 [hy]
 • การออกเสียง : война
  война [ru]
 • การออกเสียง : где
  где [ru]
 • การออกเสียง : 8
  8 [es]
 • การออกเสียง : 4
  4 [en]
 • การออกเสียง : слово
  слово [ru]
 • การออกเสียง : машина
  машина [ru]
 • การออกเสียง : очень
  очень [ru]
 • การออกเสียง : 15
  15 [ru]
 • การออกเสียง : извините
  извините [ru]
 • การออกเสียง : делать
  делать [ru]
 • การออกเสียง : Москва
  Москва [ru]
 • การออกเสียง : сука
  сука [ru]
 • การออกเสียง : 18
  18 [en]
 • การออกเสียง : 7
  7 [en]
 • การออกเสียง : не
  не [ru]
 • การออกเสียง : это
  это [ru]
 • การออกเสียง : что
  что [ru]
 • การออกเสียง : простите
  простите [ru]
 • การออกเสียง : 6
  6 [yue]
 • การออกเสียง : 16
  16 [ru]
 • การออกเสียง : Земля
  Земля [ru]
 • การออกเสียง : дом
  дом [ru]
 • การออกเสียง : вот
  вот [ru]
 • การออกเสียง : жить
  жить [ru]
 • การออกเสียง : 17
  17 [en]
 • การออกเสียง : книга
  книга [ru]
 • การออกเสียง : 9
  9 [fr]
 • การออกเสียง : три
  три [ru]
 • การออกเสียง : быть
  быть [ru]
 • การออกเสียง : женщина
  женщина [ru]
 • การออกเสียง : сейчас
  сейчас [ru]
 • การออกเสียง : мы
  мы [ru]
 • การออกเสียง : дождь
  дождь [ru]
 • การออกเสียง : он
  он [ru]
 • การออกเสียง : белый
  белый [ru]
 • การออกเสียง : смотреть
  смотреть [ru]
 • การออกเสียง : человек
  человек [ru]
 • การออกเสียง : Германия
  Германия [ru]
 • การออกเสียง : отлично
  отлично [ru]
 • การออกเสียง : свет
  свет [ru]
 • การออกเสียง : улица
  улица [ru]
 • การออกเสียง : окно
  окно [ru]
 • การออกเสียง : рука
  рука [ru]
 • การออกเสียง : высокий
  высокий [ru]
 • การออกเสียง : пять
  пять [ru]
 • การออกเสียง : хороший
  хороший [ru]
 • การออกเสียง : меня
  меня [ru]
 • การออกเสียง : Господи
  Господи [ru]
 • การออกเสียง : сегодня
  сегодня [ru]
 • การออกเสียง : ничего
  ничего [ru]
 • การออกเสียง : час
  час [ru]
 • การออกเสียง : она
  она [ru]
 • การออกเสียง : ага
  ага [ru]
 • การออกเสียง : всё
  всё [ru]
 • การออกเสียง : на
  на [uk]
 • การออกเสียง : маленький
  маленький [ru]
 • การออกเสียง : время
  время [ru]
 • การออกเสียง : а
  а [ru]
 • การออกเสียง : у
  у [ru]
 • การออกเสียง : как
  как [ru]
 • การออกเสียง : хлеб
  хлеб [ru]
 • การออกเสียง : мать
  мать [ru]
 • การออกเสียง : девушка
  девушка [ru]
 • การออกเสียง : снег
  снег [ru]
 • การออกเสียง : только
  только [ru]
 • การออกเสียง : там
  там [ru]
 • การออกเสียง : теперь
  теперь [ru]
 • การออกเสียง : мужчина
  мужчина [ru]
 • การออกเสียง : всегда
  всегда [ru]
 • การออกเสียง : мальчик
  мальчик [ru]
 • การออกเสียง : ворон
  ворон [ru]